ЧАНАР-БИДНИЙ ЗОРИЛТ

 

ДЭЛХИЙН ХУДАЛДААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН

 “ХУДАЛДААН ДАХ ТЕХНИКИЙН СААД ТОТГОРЫН ТУХАЙ ХЭЛЭЛЦЭЭР”-ИЙН ЛАВЛАГААНЫ ТӨВ

                                           

 

 

 

 
САНАЛ АСУУЛГА
Таалагдаж байна
Таалагдахгүй байна
Мэдэхгүй
Хангалттай
Дунд зэрэг
Хангалтгүй
1
4
5
a1

Стандарт, хэмжил зүйн газрын төв байр Энхтайваны өргөн чөлөө 46А Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар хот. 13343 Утас: 458349 /Даргын туслах/ 263860 /Стандартын мэдээлэл, лавлагаа/

Стандарт, хэмжил зүйн газрын 2-р байр Сонгино-Хайрхан дүүрэг, 18-р хороо Утас: 70185289, 70185427 /Бүтээгдэхүүн, тогтолцооны баталгаажуулалт/ 70183833, 70182085 /Хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалт/

Стандарт, хэмжил зүйн газрын 3 дугаар байр Хан-Уул дүүргийн 3-р хороо, Үнэт металлын сорьцын хяналтын газар

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он