Сургалт зохион байгууллаа

17042102

Дэлхийн хэмжил зүйн өдрийг угтсан сарынаяны хүрээнд Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн Дулаан даралтын хэмжүүрийн улсын шалгагч А.Самданхүү, Стандартын салбар сан, сургалт хариуцсан мэргэжилтэн Д.Гантуяа нар 2017 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдөр Ховд аймгийн Жаргалант сумын Цаст-Алтай цогцолбор сургуулийн төгсөх ангийн 50 гаруй сурагчдад “Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн үйл ажиллагаа, зорилго чиглэл”,  “Хэрэглэгч, олон нийтэд зориулсан хэмжил зүйн тухай ойлголт”, “Стандартын тухай ерөнхий ойлголт”, “Монгол Улсад мөрдөгдөж байгаа стандарт”-ын талаар сургалт зохион байгуулав. Энэ үеэр сурагчдын асуусан асуултанд хариулт өгч харилцан ярилцаж, байгууллагын товч танилцуулга бүхий шторк үзүүллээ.

Хаврын ээлжит баталгаажуулалт хийгдлээ

2017.04.17 1

Өмнөговь аймгийн Стандарт, хэмжилзүйн хэлтэс нь 2017 оны 4 дүгээр сарын 10-13-ны хооронд хаврын ээлжит баталгаажуулалтаар Цогтцэций суманд ажиллаа. 

Бүтээгдэхүүн баталгаажуулалтын алба нь тус суманд 2 хоолны газар, 5 дэлгүүр, 3 зочид буудалд нийт  газар  тохирлын үнэлгээ явуулж  7 газар зөвлөгөө өгч  нийт 17 үйлчилгээний газруудад ажиллаа.

2017.04.17 2

Хэмжил зүйн баталгаажуулалтаар Mass/Maсс/44ш жин хэмжүүр, Pressure/Даралт/- 18ш даралтын аппарат, Volume/Эзлэхүүн/- 9 ШТС-ын 31 түгээгүүрийн 38 хошууг тус тус баталгаажууллаа.

2017.4.17 3

Мөн Стандартын салбар сан нь тус сумын ЗДТГазрын 16 мэргэжилтнүүдэд хэлтсийн үйл ажиллагаа болон Үндэсний чанарын хөтөлбөрийн талаар мэдээлэл өгч ажиллаа. 

Өмнөговь аймгийн СХЗХэлтэс

Сургалт зохион байгууллаа

17041302

Дархан-Уул аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс, Хэрэглэгчийн Эрх Ашгийг Хамгаалах Нийгэмлэгтэй хамтран 2017 оны 4 дүгээр сарын 10-ны өдөр “Халуун ус. 5163:2002, Саун. 5164:2010”, “Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах хууль, үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт” сэдэвт сургалт, мэдээллийг зохион байгууллаа.

Тус сургалтанд Дархан-Уул аймагт халуун ус, сауны үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуй, нэгж, иргэд хамрагдаж, тус стандартуудын тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл авлаа.

 

Дархан-уул аймаг Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн дэргэдэх баталгаажуулалтын орон тооны бус зөвлөлийн хурал зохион байгуулагдлаа

17040703

Дархан-Уул аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн дэргэдэх баталгаажуулалтын орон тооны бус зөвлөлийн хурлыг 4 дүгээр сарын 4-нд зохион байгууллаа.

Баталгаажуулалтын шинжээч нар 3 дугаар сард 40 ААН, иргэний 1 бүтээгдэхүүн, 39 үйлчилгээнд тохирлын үнэлгээ явуулж, стандартын шаардлага хангаагүй 8 ААН-д санамж зөвлөмж өгч, шаардлага хангасан 32 ААН-ийг хурлаар хэлэлцүүлэн, 29 үйлчилгээний газар, 1 бүтээгдэхүүнд тохирлын гэрчилгээг олгохоор шийдвэрлэлээ.

2 ААН-ийн 2 үйлчилгээний газарт хугацаатай үүрэг даалгавар өгч дараагийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр болов.

 

Усны тоолуур баталгаажууллаа
 
2017.04.06
Даланзадгад хотын хэрэглэгчдийн усны тоолуурын ээлжит баталгаажуулалтыг 2017 оны 04-р сарын 3-наас 5-ны хооронд хийлээ. Нийт 81 ширхэг усны тоолуур баталгаажуулснаас 79 айл өрх, аж ахуйн нэгжийн усны тоолуур тэнцэж 2 усны тоолуур тэнцээгүй тул мэдэгдэл бичлээ.
Ажлын хэсэг: Хэмжүүрийн шалгагч М. Намсрай
“Гүний ус” ХХК-ны инженер, байцаагчид
Өмнөговь СХЗХэлтэс

Сургалт зохион байгууллаа

17033101

Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг сумын ЗДТГазар чанарын менежментийн тогтолцоо нэвтрүүлэх гэж байгаатай холбогдуулан Сэлэнгэ аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн ажилтнууд тус сумын төрийн албан хаагчдад "Чанарын менежментийн тогтолцоо-шаардлага MNS ISO 9001-2016" стандартын тухай анхан шатны мэдлэг олгох сургалтыг зохион байгууллаа.

Мөн тус сумын худалдаа үйлчилгээ эрхлэгч нарт “Хүнсний аюулгүй байдал ба хүнсний стандартчиллын өнөөгийн байдал”, “Хэмжил зүйн баталгаажуулалтын талаар”, “Зураасан код хэрхэн ашиглах тухай” сэдвүүдээр тус тус мэдээлэл өгч гарын авлага тараах материалаар хангаж хэрэглэгчийн санал асуулга авч ажиллаа.

Худалдаа үйлчилгээ эрхлэгч нарын дунд танин мэдэхүйн “АХА” тэмцээнийг зохион байгуулж тэргүүн болон дэд байрыг шалгаруулж Өргөмжлөл, үнэ бүхий зүйлээр шагнаж урамшууллаа.

Энэхүү сургалт мэдээллийн арга хэмжээнд нийт 45 хүн хамрагдаж мэдлэг, мэдээллээ нэмэгдүүлсэн байна.

Мөн Алтанбулаг сумын ЗДТГ-ын ажилтнуудаас бүрдсэн 2 баг тамирчидтай хэлтсийн ажилтнууд гар бөмбөгийн нөхөрсөг тэмцээнийг зохион байгуулж төрийн албан хаагчдын бие бялдарыг хөгжүүлэх, идэвхитэй хөдөлгөөнд уриалан хамтын ажиллагааг бий болголоо.

           Баталгаажуулалтын зөвлөлийн ээлжит хурал хуралдлаа
 
2017.03.23
      Баталгаажуулалтын зөвлөлийн 2017 оны 03 дугаар сарын 22-ний өдрийн хурлаар бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд явуулсан тохирлын үнэлгээний дүн, тайланг хэлэлцэж 7 худалдааны газрын тохирлын гэрчилгээг /3 шинээр болон 4 сунгах/ шийдвэрийг гаргалаа.
Untitled
      Түүнчлэн 2017 оны 03 дугаар сарын 23-нд Өмнөговь аймгийн Политехникийн коллежийн Цахилгааны ангийн оюутнуудад "Идэвхитэй эрчим хүчний хувьсах гүйдлийн статик ватт цагийн тоолуур. Шалгах арга, хэрэгсэл MNS 5090 : 2005" стандартаар сургалт, мэдээлэл өгч ажиллаа.
 
Өмнөговь аймгийн СХЗХэлтэс

Сургалт зохион байгууллаа

17032202

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны 30 жилийн ой, жил бүрийн 3 дугаар сарын 22-нд уламжлал болгон зохион байгуулдаг "Дэлхийн усны өдөр"-ийг тохиолдуулан Хараа-Ерөө голын сав газрын захиргаа, Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс хамтран 2017 оны 3-р сарын 16-ны өдөр Дархан-Уул аймгийн Шарын гол сумын иргэд болон ЕБ-ын 6-р сургуулийн ирээдүйн байгаль орчин хамгаалах бүлгийн сурагчдад “Саарал усны систем MNS BS 8525-1:2015”, “Усны тоолуурын ашиглалт, суурилуулалт” сэдвээр сургалт мэдээлэл зохион байгуулж, холбогдох материалуудаар хангалаа.

Мөн “Дулаан Шарын Гол” ТӨХК-ийн үйл ажиллагаа, ус ашиглалт, усны лаборатори, цэвэршүүлэх байгууламжтай танилцлаа.

“Сэлэнгэ аймгийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх” уулзалт, хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдлаа

17030601

“Аймгийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх” хөтөлбөр боловсруулахтай холбогдуулан аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлэх бодлого чиглэлийг тодорхойлох, төр, хувийн хэвшил, төрийн бус байгууллагуудын уялдаа холбоог сайжруулахтай холбоотойгоор аялал жуулчлалын бизнес эрхэлгч аж ахуйн нэгж, байгууллага, хувь хүнийг хамруулсан хэлэлцүүлэг болж өнгөрлөө.

Уг хэлэлцүүлэгт хэлтсийн чиг үүргийн дагуу оролцож “Амралтын газар, жуулчны бааз, гэр буудалд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6043:2009”, “Зочид буудалд тавих ерөнхий шаардлага MNS 4588:2008” стандартын талаар баталгаажуулалтын шинжээч Л.Анхцэцэг, Стандартын салбар сангийн мэргэжилтэн Б.Алтанзул нар сургалт мэдээлэл өгч стандарт хэрэглэснээр гарах үр дүн, ач холбогдлыг танилцууллаа. Уг арга хэмжээнд 27 аялал жуулчлалын бизнес эрхлэгч нар оролцлоо.

"ЦАГААН САР-2017" үзэсгэлэн худалдаа

17022003

Дундговь аймгийн  “Цагаан сар” үзэсгэлэн худалдааг 2017 оны 02-р сарын 17,18–ны өдрүүдэд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийн бараа бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нийлүүлэх, бараа бүтээгдэхүүнийг нийтэд сурталчилах зорилгоор "Цагаан сар" үзэсгэлэн худалдааг Дундговь аймгийн худалдаа аж үйлдвэрийн танхим, ХХААГ, СХЗХ, Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо, Сайнцагаан сумын ЗДТГазар хамтран зохион байгуулж байна.

Үзэсгэлэн худалдаанд 60 гаруй үйлдвэрлэгчдийн цагаан идээ, ноос ноолууран дээл, хувцас, тавгийн идээ, цахилгаан бараа, чихэр, жимс, өргөн хэрэглээний бараа, бүтээгдэхүүн дэлгэгдлээ.

Аялал жуулчлалын салбарын зөвлөгөөн боллоо

17022002

Дундговь аймгийн аялал жуулчлалын салбарын зөвлөгөөн 2017 оны 02 сарын17 өдөр зохион байгуулагдлаа.

“Аялал жуулчлалын үндэсний хөтөлбөр”, ”Аймгийн засаг даргын 2016-2020 он хүртэлх үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд орон нутгийн байгууллагын уялдааг хангах, төрөөс аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх бодлоготой уялдуулан төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, аймгийн аялал жуулчлалын холбооний үйл ажиллагааг идэвхижүүлэх, тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх үүднээс аймгийн аялал жуулчлалын зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа.

Зөвлөгөөнд аймгийн ЗДТГ, Хөрөнгө оруулалт, Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, МХГ, СХЗХэлтэс, Татварын хэлтэс, Их газрын чулууны байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргаа, Аймгийн музей, Аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа эрхлэгч иргэн, аж ахуй нэгжүүд, жуулчны бааз, зочид буудал, зоогийн газар, гэр буудал.... зэрэг байгууллагууд оролцлоо.

Үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулагдаж шилдгүүдээ тодрууллаа
 
 20170210
2017 оны 02 дугаар сарын 10,11-ний өдрүүдэд  “Ингэний айрагны баяр-2017” сүү цагаан идээ, тэмээний ноосон бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн худалдаа 2 өдрийн турш үргэлжилж шилдгүүдээ тодрууллаа. Малчид иргэдийн хүлээлт дор эдүгээ 12 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж буй тус өдөрлөгт Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн баталгаажуулалтын шинжээч Д.Ганцэцэг ажлын хэсэгт ажиллаа.  
  1. Хамгийн зохион байгуулалттай оролцсон сум НОМГОН сум
  2. Хамгийн зохион байгуулалттай оролцсон нэгж ХАНХОНГОР СУМ БАЯНГОЛ БҮЛЭГ
  3. Хамгийн олон нэр төрлийн их бүтээгдэхүүнтэй оролцсон нэгж ЦОГТ-ОВОО СУМ “УНДРАН АРВИЖИХ БҮЛЭГ” Н.Хоролмаа
  4. Өндөр чанартай өртөг багатай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч МАНДАЛ-ОВОО СУМЫН МАЛЧИН Н.ЭНХБАЯР
  5. Олны таашаалд нийцсэн бүтээгдэхүүн БАЯН-ОВОО СУМЫН МАЛЧИН М.ОЮУНЗУЛ
  6. Шилдэг тэмээний ноосон гар урлалын бүтээгдэхүүн ХАНБОГД СУМЫН МАЛЧИН Х.ТОГТОХ
  7. Сар шинийн баярыг тохиолдуулан НБЦ-ээс шилдэг бүтээгдэхүүн шалгаруулсан ба “Ижил гурван сайхан” ХХК-ны Амтлаг НБЦ шалгарчээ.
Ингэний айрагны баяр нь сар шинийн өмнө болж буй нь иргэд сүү цагаан идээнийхээ хэрэгцээг хангах ач холбогдолтой юм. Энэ жил 13 сумын 9 аж ахуйн нэгж, 177 малчид иргэд оролцож, айраг сүү, хурууд шүүрмэг, өрөм, аарц, нэрмэл архи, тос гэх мэт 80 гаруй төрлийн 20 орчим тонн бүтээгдэхүүнийг борлуулсан.  
Өмнөговь аймаг СХЗХэлтэс

Зөгийн аж ахуй эрхлэгчдэд сургалт,
мэдээлэл зохион байгууллаа

17021002

“Органик хүнсний тухай хууль” хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс, аймгийн ХХААГ-тай хамтран Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын хэмжээнд Зөгийн аж ахуй эрхэлдэг нийт 10 иргэнд 2017 оны 2-р сарын 9-ний өдөр сургалт зохион байгууллаа.

Сургалтыг Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн баталгаажуулалтын шинжээч О.Баярмаа “Зөгийн цэвэр бал. Техикийн ерөний шаардлага MNS 6294:2011” стандартаар, аймгийн ХХААГ-ын үйлдвэр худалдаа үйлчилгээний албаны мэргэжилтэн Г.Тунгалаг, мал аж ахуй албаны мэргэжилтэн Б.Оюунтөгс нар “Органик хүнсний тухай хууль”, “Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны бодлого, чиглэл” сэдвүүдээр хийж, оролцогчдын санал хүсэлтийг сонслоо.

2016 оны ажлаараа аймагтаа 3-р байранд орлоо

2017.02.10

      Булган аймгийн Засаг даргын дэргэдэх агентлаг, байгуулагуудын 2016 оны үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шинжилгээ үнэлгээний дүнгээр Булган аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс 3-р байр эзэлж өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнууллаа.

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн

Стандартуудыг танилцууллаа

17020903

   Орхон аймгийн мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨК –ны ажилчдад 2017 оны 2 дугаар сарын 2-ны өдөр Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн холбогдох стандартуудаар танилцуулах сургалт хийж, мэдээллээр хангалаа.

   Сургалтаар Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа хөдөлмөрийн нөхцөл, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын стандартууд болон “Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо” MNS OHSAS 18001:2012 стандартын талаар дэлгэрэнгүй танилцуулж, тараах материал түгээлээ. Сургалтанд нийт 32 ажилтан хамрагдсан байна

Сургалт зохион байгууллаа

17020902

         Сэлэнгэ аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс нь Стандартын мэдээллийг олон нийтэд хүргэх түгээх ажлын хүрээнд аймгийн ГБХЗХГ-тай хамтран хөтөлбөрийн дагуу “Хүүхэд харах үйлчилгээнд тавих шаардлага MNS 6540:2015” стандартаар баталгаажуулалтын шинжээч Л.Анхцэцэг, Стандартын салбар сангийн мэргэжилтэн Б.Алтанзул нар стандартын сургалтыг зохион байгууллаа.

       Уг сургалтаар Хүүхэд харах үйлчилгээний үндсэн шаардлага, Хүүхэд харагчид тавих шаардлага, Хүүхдийн хоол хүнсэнд тавих шаардлага, Үйлчилгээний байрны дотоод, гадаад орчинд тавих шаардлага, Хүүхдийн эрүүл мэнд, эерэг харилцааг дэмжсэн асран хамгаалалтад тавих шаардлага болон  Хүүхэд харах үйлчилгээнд хориглох зүйлийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгч стандартаар ханган ажиллаа. Энэхүү сургалтанд 9 сумын 12 үйлчилгээний төвийн  13 хүүхэд харагч нар хамрагдлаа.

Стандартын сургалт зохион байгууллаа

2017.02.09

        Өмнөговь аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсээс 2017 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдөр Өмнөговь аймгийн Политехникийн коллежийн Үсчин гоо сайхны ангийн оюутнуудад "Үс засах үйлчилгээ MNS5160:2002" стандартаар сургалт зохион байгууллаа.  

Өмнөговь аймгийн СХЗХ

Орхон аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлстйин мэдээ

2016.02.02 1

Аймгийн ИТХ-аас зохион байгуулсан “Үйлчилгээний соёл- Иргэдийн сэтгэл ханамж” сэдэвт сарын аяны хүрээнд тус хэлтсээс тодорхой ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ.

Энэ ажлын хүрээнд сарын аяныг зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж, ажиллагсдад танилцуулан, төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллахаар төлөвлөв. Төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлуудыг зохион явуулж, хэлтсийн ажиллагсдад Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахиулан “Ажилтны харилцааны соёл, хувцаслалтанд тавих шаардлага” СS 11-0182:2012 байгууллагын стандартын 4-р зүйл буюу “Үйлчлүүлэгчтэй харьцахад тавигдах шаардлага“ хэсгийг бүх ажилтнуудад санамж хэлбэрээр бэлтгэн өгч, мөрдүүлэн хяналт тавьж ажиллав.

Үсчин гоо сайхны үйлчилгээ эрхэлж буй аж ахуйн нэгжүүдийн захирал, удирдлагуудтай хамтран “Мэргэжлийн чиг хандлага, харилцаа, үйлчилгээний соёл”-ын  талаар зөвлөмж бэлтгэн, арга зүйн зөвлөмжөөр ханган ажилласан.

Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ эрхэлж буй “Арвин шар зам” хоршоо, “Тод –Од –Транс” ХХК-ийн ИТА болон жолооч нарт “Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээний стандарт” MNS 5012:2011 болон “Үйлчилгээний соёл, харилцааны соёл, үйлчилгээний чанар хүртээмж”-ийн талаар Авто тээврийн төв, ХЭАХН-тэй хамтран сургалт, сурталчилгааг зохион байгуулсан. Зохион байгуулсан 2 удаагийн сургалтаар нийт 73 хүн хамрагдсан байна.

Мөн худалдаа эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүдэд “Худалдааны газрын стандарт” MNS 5021:2007, “Үйлчилгээний соёл, чанар хүртээмж”-ийн чиглэлээр сургалт зохион байгууллаа. Сургалтанд нийт 30-аад аж ахуйн нэгж хамрагдан, асуулт хариултаар ярилцлага хийв.

Аймгийн ХЭАХН-тай хамтран “Найдвартай түнш” өргөмжлөлт үйлчилгээний 3 байгууллагатай уулзалт хийж, арга зүйн зөвлөмжөөр ханган ажиллав.

Аймгийн хэмжээнд нийтийн хоолны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдийн зөөгч, бармен, тогооч нарт үйлчилгээний соёл, ёс зүйтэй холбоотой сэдвээр ярилцлага, зөвлөмж, сургалтыг ИТХ-ын ажлын алба, Тогоочдын холбоо, ХЭАХН-тэй хамтран МСҮТ дээр зохион байгуулж хийсэн. Мэдээллийг телевиз, сонинд мэдээлэв.

Энэ ажлын хүрээнд МХГ-ын хүнсний лабораторитой 2017 онд хамтран ажиллах болон, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч аж ахуйн нэгжүүдийн үйлдвэрлэж буй хүнсний бүтээгдэхүүний дээжийг хамруулж байх графикийг гаргасан. Ажил үйлчилгээний чиглэлээр 5 газарт тухайн үйлчилгээний стандартын шаардлагыг хангасан байдлыг үнэлж дүгнэн, тохирлын гэрчилгээг  олгосон.

2017.02.02 2

 Нийтийн тээврийн үйлчилгээний чиглэлээр аймгийн бодлогын баримт бичгийг боловсруулах ажлын хэсэгт орж ажиллан, цаашид үйлчилгээний хүртээмж, чанарыг сайжруулахад хийх ажлын саналыг өгч ажиллав.

Худалдааны төвүүдийн хэмжих хэрэгслийн ашиглалт, баталгаажуулалт, хяналтын жингүүдийн байдалд хяналт шалгалт явуулах ажлыг төлөвлөгөөний дагуу хийж, “Хүлэг”, “Есөн-Эрдэнэ” хүнсний захын үйл ажиллагаандаа ашиглаж буй жин хэмжүүрийн хэвийн ажиллагаа, ашиглалт, иргэд баталгаатай хэмжүүрээр үйлчлүүлж байгаа эсэх, мөн хяналтын жинг иргэдашиглаж байгаа байдал дээр орон нутгийн ТВ10 телевизтэй хамтран ажиллалаа. Энэ үеэр хүнсний захад ашиглагдаж буй 64 жин, хяналтын 2 жин хамрагдаж, баталгаагүй байсан 6 жинд улсын баталгаажуулалт хийж, баталгаатай хэмжүүрээр үйлчлүүлж байх талаар иргэдэд зөвлөгөө, мэдээлэл өгч ажилласан.

 Сарын аяны хүрээнд иргэдээс ямар нэгэн өргөдөл, хүсэлт, санал ирээгүй боловч иргэдийн нийтлэг асуулт худалдааны жин, бензин түгээгүүр, цахилгаан тоолуурын талаар мэдээлэл авах хүсэлтийн дагуу цуврал мэдээлэл бэлтгэн ажиллаж байна. 1-р сарын байдлаар хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтын түвшин болон Монгол улсын Засгийн газар, Эрчим хүчний зохицуулах хороооноос төвийн бүсийн нэгдсэн сүлжээнд холбогдсон гэр хорооллын айл өрхийн цахилгааны шөнийн тарифийг 50% -ийн хөнгөлөлттэй үнээр бууруулж, тооцуулах шийдвэр гарсантай холбогдуулан шаардлагатай мэдээллүүдийг www.erdenet.mnwww.masm.gov.mn цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт байршуулан ажиллав.

ОРХОН СХЗХ

Сургалт зохион байгууллаа

17012702

Дархан-Уул аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс нь шинээр батлагдсан стандартуудыг олон нийтэд түгээх, мэдээллэх ажлын хүрээнд 2017 оны 1-р сарын 25-ны өдөр “Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын сургалтын орчин Ерөнхий шаардлага MNS 6558:2015” стандартаар ДУА-ийн “1-р цэцэрлэг”-т сургалт зохион байгууллаа.

Уг арга хэмжээнд мэдээлэл лавлагаа салбар сангийн мэргэжилтэн М.Ананда “Шинээр батлагдсан стандарт” болон “Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын орчин” сэдвээр мэдээлэл хийж, гарын авлагаар хангав.

Сургалтаар шинээр батлагдсан стандартууд, тус байгууллагын сургалтын орчны талаар санал бодлоо илэрхийлж, харилцан ярилцсан, үр дүнтэй сургалт болж өнгөрлөө. Сургалтанд цэцэрлэгийн эрхлэгч, арга зүйч нар хамрагдав.

Хамтарсан сургалт зохион байгууллаа

2017.01.27

      Даланзадгад суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа архи согтууруулах ундаа худалдан борлуулах тусгай звшөөрөл бүхий Аж ахуй нэгжүүдэд Аймгийн ЗДТГазар, Даланзадгад сумын ЗДТГазар, Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын газар, Цагдаагийн газрын хамтарсан сургалт зохион байгуулж Аж ахуй нэгжүүд санал бодлоо хуваалцлаа.

2017.01.28

Өмнөговь аймгийн СХЗХ

Орхон аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсээс 2016 онд баталгаажуулсан хэмжих хэрэгслийн мэдээ

2017.01.10

    Орхон аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн хэмжил зүйн лаборатори нь сорилтын болон калибровкын лабораториудын чадавхид тавих ерөнхий шаардлага MNS/ISO/IES 17025:2007 Олон улсын стандартыг мөрдөн СХЗГ–аас олгосон итгэмжлэлийн хүрээний дагуу аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдэд болон хамтран ажилладаг лабораториудад Монгол улсын “Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай” хууль, хэмжих хэрэгсэлд улсын баталгаажуулалт хийх журам болон баталгаажуулалтын стандартыг мөрдүүлэх, ажил үйлчилгээний чанарт тавих хяналтыг сайжруулж, заавал баталгаажуулалтанд хамрагдах хэмжих хэрэгслийг хугацаанд нь хамруулж, хэмжлийн 4-н төрлөөр 11954 ширхэг хэмжүүр шалган баталгаажуулж, тооны төлөвлөгөөг 131%-иар биелүүлэн ажилласан байна.

ОРХОН СХЗХ

СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2016 он