СУРГАЛТЫН ЗАР, БҮРТГЭЛ, НЭХЭМЖЛЭХ

д/д Сургалтын тов Бүртгэх хугацаа Үргэлжлэх өдөр Хэнд зориулсан Хамтран хариуцагч

 СУРГАЛТЫН ЗАР:

Сургалт зохион байгуулах огноо: 2017.11.20 - 2017.11.24

Сургалтын сэдэв:

  • "ДУЛААН ДАРАЛТЫН ХЭМЖИХ ХЭРЭГСЛИЙН ЗАСВАР ТОХИРУУЛГА" сэдэвт сургалат 2017.11.20-24-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдна.

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сургалтын зориулалт:

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сургалтад хамрагдах иргэдэд тавигдах шаардлага:

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 СУРГАЛТЫН БҮРТГЭЛ:

Стандарт, хэмжил зүйн газраас зохион байгуулж байгаа төлөвлөгөөт сургалтуудын бүртгэл ЗӨВХӨН ЦАХИМ хэлбэрээр хийгдэнэ. Биеэр ирж болон утсаар бүртгүүлэх боломжгүй. Та тухайн сургалтад бүртгүүлэхийг хүсвэл ЭНД дарж бүртгүүлнэ үү.

Сургалтын төлбөрөө төлсөн тохиолдолд бүртгэл баталгаажна. Баталгаажсан жагсаалтыг ЭНДЭЭС харна уу.

 

 СУРГАЛТЫН НЭХЭМЖЛЭХ: /Сургалтын төлбөр 60'000 төгрөг/

 

 

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он