СУРГАЛТЫН ЗАР, БҮРТГЭЛ, НЭХЭМЖЛЭХ

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017.03.23-24-ний өдрүүдэд “Хэмжлийн эргэлзээ: Хэмжлийн алдааг тооцох нь” сэдэвт сургалтад хамрагдахаар бүртгүүлсэн сонсогчдын АНХААРАЛД:

Сургалтын хоёр дахь өдөр томъёоны дагуу бодлого бодох тул хүн бүр Notebook-тэй ирнэ үү.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Хэмжлийн эргэлзээ: Хэмжлийн алдааг тооцох нь сургалтын НЭХЭМЖЛЭХ /татах/

Хэмжлийн эргэлзээ танилцуулга170323

 

 

 

 

СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2016 он