СУРГАЛТЫН ЗАР, БҮРТГЭЛ, НЭХЭМЖЛЭХ

д/д Сургалтын тов Бүртгэх хугацаа Үргэлжлэх өдөр Хэнд зориулсан Хамтран хариуцагч
1 (Нийт 2 хүн бүртгүүлсэн байна.)
VI/12-132Санал ирүүлсэн байгууллагуудМенежментийн тогтолцоо

 СУРГАЛТЫН ЗАР:

Сургалт зохион байгуулах огноо:

Сургалтын сэдэв:

  • Эрсдлийн менежмент ISO 31000-ын сургалтыг бүртгэлийн хяналтын тоо гүйцээгүй тул хойшлуулав.
  • Лаборатори итгэмжлэл MNS ISO/IEC 17025:2017 шинэ стандартын танилцуулах сургалт дотоод ажлын шаардлагаар тодорхойгүй хугацаагаар хойшлогдсоныг мэдэгдье.

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сургалтын зориулалт:

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сургалтад хамрагдах иргэдэд тавигдах шаардлага:

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 СУРГАЛТЫН БҮРТГЭЛ:

Стандарт, хэмжил зүйн газраас зохион байгуулж байгаа төлөвлөгөөт сургалтуудын бүртгэл ЗӨВХӨН ЦАХИМ хэлбэрээр хийгдэнэ. Биеэр ирж болон утсаар бүртгүүлэх боломжгүй. Та тухайн сургалтад бүртгүүлэхийг хүсвэл ЭНД дарж бүртгүүлнэ үү.

Сургалтын төлбөрөө төлсөн тохиолдолд бүртгэл баталгаажна. Баталгаажсан жагсаалтыг ЭНДЭЭС харна уу.

 

 СУРГАЛТЫН НЭХЭМЖЛЭХ: /Сургалтын төлбөр 60'000 төгрөг/

 

 

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он