СУРГАЛТЫН ЗАР, БҮРТГЭЛ, НЭХЭМЖЛЭХ

д/д Сургалтын тов Бүртгэх хугацаа Үргэлжлэх өдөр Хэнд зориулсан Хамтран хариуцагч
1 (Нийт 7 хүн бүртгүүлсэн байна.)
VI/06-136Хэмжил зүйн тусгай зөвшөөрөлтэй ААНХЗХ

 СУРГАЛТЫН НЭХЭМЖЛЭХ:

Цулын хэмжих хэрэгслийн засвар, тохируулга сургалтын нэхэмжлэх татах

 

 СУРГАЛТЫН ЗАР:

  • "Дулаан даралтын хэмжих хэрэгслийн шалгалт тохируулга" сэдэвт сургалт 2017 оны 11-р сард болж хойшиллоо. 

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Стандарт, хэмжил зүйн газраас зохион байгуулж байгаа төлөвлөгөөт сургалтууд ЗӨВХӨН ЦАХИМаар хийгдэнэ. Биеэр ирж болон утсаар бүртгүүлэх боломжгүй.

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он