Стандарт, хэмжил зүйн газраас зохион байгуулж байгаа төлөвлөгөөт сургалтууд ЗӨВХӨН ЦАХИМаар хийгдэнэ. Биеэр ирж болон утсаар бүртгүүлэх боломжгүй. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 онд зохион байгуулах сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөө

 SurgalHutulbur2018

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он