СТАНДАРТ ХЭМЖИЛ ЗҮЙ СЭТГҮҮЛ

"СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛЗҮЙ" сэтгүүл нь Стандартчилал, хэмжил зүйн газрын үндсэн хэвлэл бөгөөд улирал бүр хэвлэгдэн гардаг. Тус сэтгүүлд Стандартчилал, хэмжил зүйн газрын дотоод болон гадаад үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээ, мэдээлэл, сургалт семинар, шинээр батлагдсан стандарт, дүрэм журмууд, тэмдэглэлт өдрүүд, олон улсын шинж чанартай мэдээ, мэдээллээс гадна иргэд хэрэглэгчдэд хандсан стандартчилал, хэмжилзүй, итгэмжлэл, сорьц, баталгаажуулалтын талаарх үйл явдлын болон танин мэдэхүйн мэдээ, мэдээллийг нийтлэн гаргадагаараа онцлогтой.

Та бүхэн "СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛЗҮЙ" сэтгүүлийг СХЗГ-ын 263971 утсанд хандан захиалахаас гадна "Монгол шуудан" ТӨХК-ний 200325 индексээр захиалан авах боломжтой.

"СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛЗҮЙ" СЭТГҮҮЛИЙН 2016 ОНЫ 1-Р УЛИРЛЫН ДУГААР

"СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛЗҮЙ" СЭТГҮҮЛИЙН 2016 ОНЫ 3-Р УЛИРЛЫН ДУГААРЫН АГУУЛГА

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он