std

1. Стандарт гэж юу вэ?

2. Байгууллагын стандарт гэж юу вэ?

3. Техникийн зохицуулалт гэж юу вэ?

4. Стандартчиллын баримт бичиг гэж юу вэ?

5. Үндэсний стандартыг хэн боловсруулдаг вэ? Стандартчилал, хэмжил зүйн газрын үүрэг юу вэ?

6. Монгол улсын стандарттай хэрхэн яаж танилцах вэ?

7. Үндэсний стандарт байхгүй тохиолдолд гадаадын стандартыг хэрэглэж болох уу?

 

acr

8. Тохирлын үнэлгээ гэж юу вэ?

9. Тохирлын үнэлгээний зорилго юу вэ?

10. Тохирлын үнэлгээг хэрхэн хэрэгжүүлдэг вэ?

11. Лаборатори ур чадвартай болохыг хэрхэн мэдэх вэ?

12. Лаборатори техникийн чадавхитай гэдэгт яаж итгэх вэ?

13. Тухайн лаборатори итгэмжлэгдсэн эсэхийг яаж мэдэх вэ?

14. Гадаадын лабораторийн үр дүнгийн талаар?

15. Олон улс, бүс нутгийн итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгууллагын Харилцан хүлээн зөвшөөрөх хэлэлцээр гэж юу вэ?

16. Олон улс, бүс нутгийн итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгууллагын Харилцан хүлээн зөвшөөрөх хэлэлцээрт нэгдэхийн ач холбогдол юу вэ?

 

conf

 17. Асуулт Тохирлын гэрчилгээг ямар хугацаатай олгодог вэ?

18. Асуулт Экспортод бүтээгдэхүүн гаргахад хэдэн төгрөг төлдөг вэ?

19. Асуулт. Тохирлын гэрчилгээтэй байх нь ямар ач холбогдолтой вэ?

20. Асуулт. Үндэсний тохирлын тэмдэг /ҮТТ/ хэрэглэх эрх авахын ач холбогдол юу вэ?

21. Асуулт. Танай байгууллага барилгын материалын баталгаажуулалтыг хийдэг үү?

metr

22. Сүүлийн үед зах худалдааны төвүүдээс авсан шинэ жинд улсын баталгаа хийгдэхгүй байгаа талаар хэрэглэгчид их гомдол гаргаж байна, энэ талаар тайлбар өгнө үү?

23. Худалдаа эрхлэх гэж байгаа иргэд юуг анхаарах хэрэгтэй вэ? 

24. Жин хэмжүүртэй холбоотой зөрчлүүд гарч байна уу, хэрэглэгчид юуг анхаарах ёстой вэ?

25. Худалдаа эрхлэгчид жин хэмжүүрээ хаана баталгаажуулах вэ?

26.Жин хэмжүүрээр үйлчлүүлэхдээ хохирсон талаар иргэд хаана хандах вэ? Зөрчил гаргасан иргэд, аж ахуйн нэгжид ямар арга хэмжээ авдаг вэ?

27.Баталгаатай хэмжих хэрэгсэл гэж юуг хэлэх вэ?

28.Цахилгаан хэмжих хэрэгслийг худалдан авахдаа юуг анхаарах вэ?

29.Цахилгаан хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтыг хаана хийлгэх вэ?

30.Цахилгаан хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтын хугацаа хэдийд дуусах вэ?

31.Цахилгаан хэмжих хэрэгслийн маргаантай асуудлыг яаж шийдвэрлэх вэ?

32.Дулааны болон уурын тоолуурын баталгаажуулалтыг ямар байгууллага дээр хийдэг вэ?

33.Дулааны болон уурын тоолуурыг баталгаажуулалтын төлбөр хэд байдаг вэ?

34.Дулааны болон уурын тоолуурыг хэдэн жилд дахин баталгаажуулдаг вэ?

35.Дулааны болон уурын тоолуурыг хаанаас худалдан авч суурилуулах ёстой вэ?

36.Дулааны болон уурын тоолуур маань буруу заагаад төлбөр их гараад байна. Хаана, хэнд хандаж хэрхэн шийдвэрлүүлэх вэ?

37.Дулааны болон уурын тоолуурын өвөл баталгаажуулж болох уу? Баталгаажуулахад хэдий хэрийн хугацаа шаарддаг вэ?

38.СХЗГ-ын 2-р байр болон УБДС ТӨХК-ийн Дулааны тоолуурын лабораторийн байрлал нь хаана байдаг вэ?

39.Усны тоолуурын баталгаажуулалт хоорондын хугацаа үнэ тариф?

40.Усны тоолуур шалгах, засварлах лабораториуд хаана байрладаг вэ?

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он