Үндэсний стандартчиллын техникийн хороод

Стандартчиллын техникийн хорооны дүрэм

Монгол Улсын стандартчиллын тогтолцооны суурь стандарт

MNS 1-1 : 2006

MNS 1-2 : 2006

Стандарт хэрхэн боловсруулах вэ?

Стандартын үе шат

Стандартын төслийн загвар

Техникийн хороонд гишүүнээр элсэх өргөдлийн маягт

Стандартчиллын талаарх товч асуулт, хариулт

 

Стандартчиллын Техникийн хорооны хурлын төлөвлөгөө

Стандартчиллын техникийн хорооны жагсаалт

ТХ 01 Тохирлын үнэлгээний стандартчиллын техникийн хороо
ТХ 02 Чанарын удирдлагын тогтолцоо (ISO 9001)-ны стандартчиллын техникийн хороо
ТХ 03 Байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо (ISO 14000)-ны стандартчиллын техникийн хороо
ТХ 04 Банк, санхүү, даатгалын стандартчиллын техникийн хороо
ТХ 04/ДХ 01 Нягтлан бодох бүртгэлийн стандартчиллын дэд хороо
ТХ 05 Нэр томьёоны стандартчиллын техникийн хороо
ТХ 06 Эрүүл мэнд, эмнэлгийн тусламжийн стандартчиллын техникийн хороо
ТХ 07 Байгаль орчны стандартчиллын техникийн хороо
ТХ 07/ ДХ 01 Аялал жуулчлалын стандартчиллын дэд хороо
ТХ 08 Хөдөлмөрийн нөхцөл, аюулгүй ажиллагааны стандартчиллын техникийн хороо
ТХ 09 Хэмжил зүйн стандартчиллын техникийн хороо
ТХ 09/ ДХ 01 Сорилтын стандартчиллын дэд хороо
ТХ 10 Механик, үйлдвэрлэлийн техник хэрэгслийн стандартчиллын техникийн хороо
ТХ 11 Эрчим хүчний стандартчиллын техникийн хороо
ТХ 12 Цахилгаан техник, электрон барааны стандартчиллын техникийн хороо
ТХ 13 Мэдээлэл, харилцаа холбооны стандартчиллын техникийн хороо
ТХ 14 Баримт бичгийн стандартчиллын техникийн хороо
ТХ 15 Автозамын стандартчиллын техникийн хороо
ТХ 15/01 Автотээврийн стандартчиллын техникийн хороо
ТХ 16 Ноос, ноолуурын стандартчиллын техникийн хороо
ТХ 16/ ДХ 01 Арьс ширний стандартчиллын дэд хороо
ТХ 16/ ДХ 02 Оёмол бүтээгдэхүүний стандартчиллын дэд хороо
ТХ 17 Хөдөө аж ахуйн стандартчиллын техникийн хороо
ТХ 17/ДХ 01 Газар тариалангийн стандартчиллын дэд хороо
ТХ 17/ ДХ 02 Мал аж ахуйн стандартчиллын дэд хороо
ТХ 18 Хүнсний стандартчиллын техникийн хороо
ТХ 18/ ДХ 01 Ургамлын гаралтай хүнсний стандартчиллын дэд хороо
ТХ 18/ ДХ 02 Амьтны гаралтай хүнсний стандартчиллын дэд хороо
ТХ 19 Хими, химийн технологийн стандартчиллын техникийн хороо
ТХ 20 Уул уурхай, ашигт малтмалын стандартчиллын техникийн хороо
ТХ 21 Төмөрлөгийн стандартчиллын техникийн хороо
ТХ 22 Барилгын стандартчиллын техникийн хороо
ТХ 23 Ой, модны стандартчиллын техникийн хороо
ТХ 24 Үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хороо
ТХ 24/ ДХ 01 Боловсролын стандартчиллын дэд хороо
ТХ 24/ ДХ 02 Биеийн тамир, спортын стандартчиллын дэд хороо
ТХ 25 Газрын тос, байгалийн хийн стандартчиллын техникийн хороо
ТХ 26 Төрийн үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хороо
ТХ 27 Нийгмийн хамгаалал, халамжийн үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хороо
ТХ 28 Гоо сайханы стандартчиллын техникийн хороо
ТХ 29 Сав баглаа боодлын стандартчиллын техникийн хороо
ТХ 30 Шил, хуванцар, цаасны стандартчиллын техникийн хороо
ТХ 31 Худалдаа, нийтийн хоолны стандартчиллын техникийн хороо
ТХ 32 Нанотехнологийн стандартчиллын техникийн хороо
ТХ 33 Төмөр зам, далай ашиглалт ба усан замын тээврийн стандартчиллын техникийн хороо
ТХ 34 Иргэний нисэхийн стандартчиллын техникийн хороо
ТХ 35 Соел, урлагийн стандартчиллын техникийн хороо
ТХ 36 Газрын салбарын стандартчиллын техникийн хорооГазрын салбарын стандартчиллын техникийн хороо
СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он