2016 оны Стандартчиллын ажлын төлөвлөгөө

 

 Стандартчиллын ажлын төлөвлөгөөнд саналаа өгөх маягт

Техникийн хороо
Дугаар Нэр Стандартчиллын ажлын төлөвлөгөө
ТХ 01 Тохирлын үнэлгээний Татаж авах
ТХ 02 Чанарын удирдлагын тогтолцооны Татаж авах
ТХ 03 Байгаль орчны удирдлагын тогтолцооны   Татаж авах
ТХ 04 Банк, санхүү, даатгалын Татаж авах
ТХ04/ДХ1 Нягтлан бодох бүртгэлийн Татаж авах
ТХ05 Нэр томъёоны Татаж авах
ТХ 06 Эрүүл мэнд, эмнэлгийн тусламжийн Татаж авах
ТХ 07 Байгаль орчны Татаж авах
ТХ07/ДХ01 Аялал жуулчлалын Татаж авах
ТХ07/ДХ02 Усны Татаж авах
ТХ 08 Хөдөлмөрийн нөхцөл, аюулгүй ажиллагааны Татаж авах
ТХ 09 Хэмжил зүйн Татаж авах
ТХ09/ДХ01 Үл эвдэх сорилтын Татаж авах
ТХ 10 Механик үйлдвэрлэлийн Татаж авах
ТХ 11 Эрчим хүчний Татаж авах
ТХ 11/ДХ01 Сэргээгдэх эрчим хүчний Татаж авах
ТХ 12 Цахилгаан техник, электрон барааны Татаж авах
ТХ13 Мэдээлэл, харилцаа холбооны Татаж авах
ТХ 14 Баримт бичгийн Татаж авах
ТХ 15 Тээврийн Татаж авах
ТХ15/ДХ01 Авто замын Татаж авах
ТХ 16 Текстилийн Татаж авах
ТХ16/ДХ01 Оёмол бүтээгдэхүүний Татаж авах
ТХ 17 Хөдөө аж ахуйн Татаж авах
ТХ17/ДХ01 Газар тариалангийн Татаж авах
ТХ17/ДХ02 Мал аж ахуйн Татаж авах

ТХ17/ДХ03

Зөгийн аж ахуйн Татаж авах
ТХ 18 Хүнсний Татаж авах
ТХ18/ДХ01 Ургамлын гаралтай хүнсний Татаж авах
ТХ18/ДХ2 Мах, шувуу, загас, өндөг тэдгээрийн бүтээгдэхүүний Татаж авах
ТХ18/ДХ03 Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний Татаж авах
ТХ18/ДХ04 Хүнсний шинжилгээний Татаж авах
ТХ 19 Хими, хими технологийн Татаж авах
ТХ 20 Уул уурхай, ашигт малтмалын Татаж авах
ТХ  21 Төмөрлөгийн Татаж авах
ТХ 22 Барилгын Татаж авах
ТХ 23 Ой модны Татаж авах
ТХ 24 Нийтлэг үйлчилгээний Татаж авах
ТХ24/ДХ01 Дээд боловсролын Татаж авах
ТХ24/ДХ02 Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын Татаж авах
ТХ24/ДХ03 Мэргэжлийн боловсролын Татаж авах
ТХ24/ДХ04 Биеийн тамир, спортын Татаж авах
ТХ 25 Газрын тос, байгалийн хийн Татаж авах
ТХ 26 Төрийн үйлчилгээний Татаж авах
ТХ 27 Нийгмийн хамгаалал , халамжийн үйлчилгээний Татаж авах
ТХ 28 Гоо сайхны Татаж авах
ТХ 29 Сав, баглаа боодлын Татаж авах
ТХ 30 Шил, хуванцар, цаасны Татаж авах
ТХ 31 Худалдаа, нийтийн хоолны Татаж авах
ТХ 32 Нанотехнологийн Татаж авах
ТХ 33 Төмөр зам, далай ашиглалт ба усан замын тээврийн Татаж авах
ТХ 34 Иргэний нисэхийн Татаж авах
ТХ 35 Соёл урлагийн Татаж авах
ТХ 36 Газрын салбарын Татаж авах
ТХ 37 Арьс ширний Татаж авах

 

 

 

 

 

 

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он