ҮНЭЛГЭЭНИЙ МЭРГЭЖИЛТНҮҮДЭД

Үнэлгээний мэргэжилтнээр ажиллах хүсэлт гаргах өргөдлийн маягтыг эндээс татаж авна уу.

Үнэлгээний мэргэжилтний зааврыг эндээс татаж авна уу.

 

СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2016 он