ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ГЭРЭЭНИЙ ЗАГВАРЫН ЭНДЭЭС ТАТАЖ АВНА УУ!

ХОСОЛСОН ТЭМДЭГ ХЭРЭГЛЭХ ГЭРЭЭНИЙ ЗАГВАРЫГ ЭНДЭЭС ТАТАЖ АВНА УУ!

 

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он