"ҮНДЭСНИЙ ТОХИРЛЫН ТЭМДЭГ" ХЭРЭГЛЭХ ЭРХ СУНГУУЛАХ ТУХАЙ, 

ХҮСЭЛТ ГАРГАХАД ШААРДЛАГАТАЙ БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

1. Стандартчилал, хэмжил зүйн Газарт “Үндэсний тохирлын тэмдэг” хэрэглэх эрхийн хугацаа сунгуулах талаар хүсэлтийг албан бичгээр ирүүлнэ.

2. Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын танилцуулга.
Танилцуулгад доорх мэдээллийг багтаана. Үүнд:

 • Байгууллагын албан ёсны хаяг, байршил (ажлын байр нь өөрийн эзэмшлийн эсэх, хэрвээ түрээсээр эзэмшдэг бол түрээсийн гэрээний хуулбар), харилцах утас;
 • Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, онцлог;
 • Мэргэжлийн байгууллагаас гаргасан (ажлын байрны эрүүл ахуйн нөхцөл, болон галын газрын, дохиолол хамгааллын гэх мэт бусад холбогдох газрын) дүгнэлт;
 • Тухайн бүтээгдэхүүний жилийн үйлдвэрлэлийн хэмжээг үнэн зөвөөр /тоон үзүүлэлт (жингээр) болон мөнгөн дүнгээр (сая төгрөгөөр)/ илэрхийлж бичнэ.
 • Барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж, хүний нөөцийн талаар;
 • Чанарын удирдлагын тогтолцооны талаар;
 • Тогтолцооны бусад дэвшилтэт хэлбэрүүдийг хэрэгжүүлж байгаа бол тэр талаарх.

3. Тохирлын тэмдэг хэрэглэхээр бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтад хамруулах тухай өргөдөл гаргана. (Батлагдсан маягтын загвараар) өргөдөлийн маягт

4. Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний ажил, үйлчилгээний төлбөрийн тухай 2007 оны 106/314 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан төлбөр ... мянган төгрөгийг СХЗГ. Төрийн сан банк 900009012 дансанд шилжүүлсэн баримт(хуулбар)

5. Аж ахуйн нэгж байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ (хуулбар)

6. Бэлэн бүтээгдэхүүнийг шинжлүүлсэн итгэмжлэгдсэн сорилтын лабораторийн дүн (сүүлийн 3 жилээр)

7. Бүтээгдэхүүний хаяг, шошгоны загвар

8. Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн технологын батлагдсан заавар (хуулбар)

9. Байгаль орчныг хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөө (хуулбар, сүүлийн 2 жилийн тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллага нь ургамал ашиглалтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг тул.)

MNS4600:1998

Монгол Улсын ”Үндэсний тохирлын тэмдэг”

Монгол Улсад ”Үндэсний тохирлын тэмдэг” –ийг 1997 оноос анх олон улсын жишигээр Олон Улсын Стандартчиллын байгууллагаас гаргасан холбогдох стандартын хүрээнд манай оронд нэвтрүүлж эхэлсэн билээ.

”Үндэсний тохирлын тэмдэг” хэрэглэх эрх авна гэдэг нь зохих журмын дагуу баталгаажуулалтад тэнцсэн гадаадын болон дотоодын аж ахуйн нэгж байгууллагын үйлдвэрлэж буй бүтээгдэхүүний үндсэн түүхий эд, түүнийг үйлдвэрлэж бэлэн бүтээгдэхүүн болгох, тэдгээр бүтээгдэхүүний хадгалалт хамгаалалт, тээвэрлэлт ер нь хэрэглэгч таны гар дээр очих хүртэлх бүх шатдамжлага нь чанар, стандартын шаардлага хангаж буйг хөндлөнгийн этгээд бичгээр нотлоно гэсэн үг юм.

Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж буй үйлдвэр, компани, аж ахуйн нэгж байгууллагууд бүгд л бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнийхээ чанарт онцгой анхаардаг болсон.

Үүний тод жишээ нь анх 1997 онд Говь ХК, Өгөөж чихэр боов ХК, АПУ ХК зэрэг гарын хуруунд багтамаж ахуйн нэгжийн 10 гаруйхан нэр төрлийн бүтээгдэхүүн ”Үндэсний тохирлын тэмдэг” хэрэглэх эрхтэй байсан бол өнөөдөр үндэсний үйлдвэрлэлийн болон импортлогч 43 аж ахуйн нэгж байгууллагын 164 бүтээгдэхүүн энэхүү эрхийг эдэлж байна.

Үүнийг дотор нь ангилвал:

 • Улаанбаатар хотод үйлдвэрлэлийн 9 аж ахуйн нэгж, байгууллагын - 50 бүтээгдэхүүн 30,5 %,
 • Орон нутгийн үндэсний үйлдвэрлэлийн 29 аж ахуйн нэгж, байгууллагын - 93 бүтээгдэхүүн 56,7%,
 • 4 аж ахуйн нэгжийн байгууллагын импортлодог 18 нэр төрлийн бүтээгдэхүүн 2,4%,
 • Үйлчилгээний 2 аж ахуйн нэгж байна. (Өвөрхангай Хужирт рашаан сувилал ХХК-ийн Сувиллын үйлчилгээ /рашаан, шавар/, Нимонс ХХК-ийн Авто засвар, оношлогоо, үйлчилгээ) байна.

Монгол Улсын ”Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай” хуулиар ”Үндэсний тохирлын тэмдэг”-тэй бараа бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нийлүүлэх, экспорлох, импортлоход хяналт баталгаажуулалтад давтан хамруулахгүй гэж заасан байгаа нь тухайн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд ямар өндөр итгэл үзүүлж байгаагийн тод илрэл юм.

Хэрэв та бүтээгдэхүүн, үйлчилгээндээ Монгол Улсын ”Үндэсний тохирлын тэмдэг” хэрэглэх эрхавахыг хүсч байгаа бол дэлгэрэнгүй мэдээллийг 70185289 дугаараас авна уу.

 

"Үндэсний  тохирлын тэмдэг" хэрэглэх эрхтэй

бүтээгдэхүүнүйлчилгээ

2017 оны 02  сарын байдлаар

д/д Аж ахуйн нэгж, байгууллагын жагсаалт Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний  нэр төрөл Стандартын дугаар Олгосон хугацаа  
 
1 АПУ ХК

Цагаан архи - (Чингис хаан, Экспорт)

Өвөрмөц архи- (Соёмбо, Болор, Ерөөл, Алтан түрүү)

Хандмал архи – (Ямаахай, Алтангагнуур)

MNS 0179:2009

MNS 5984:2009

2016-10-30

3 жил

 
2

Архангай аймаг

УламбаяжихуйХХК

Хэвийн боов "Амтлаг" MNS 0461:1981

2015-12-25

3  жил

 
3

Архангай аймаг

Жижиг дунд үйлдвэрлэгч, Үнээний фермерийн аж ахуй, малчин Ч. Эрдэнэцогт

Ааруул "Цооргоно" MNS 4230:2005

2015-12-25

3  жил

 
4

Архангай аймаг

ГОСТ ТРЕЙД ХХК

Савласан цэвэр ус "Тунгалаг тамир" MNS 5007:2007

2015-12-25

2  жил

 
5 Баян-Өлгий аймаг Акбоар ХХК Каз – адууны давсалж утсан мах MNS 2060:2007    
6 Бейер пластикс ХХК "MONPLAST" (монпласт) нэрийн  хэлбэржүүлсэн хуванцар цувимал MNS 5874:2008

2015-07-10

3  жил

 
7 Бонмарт ХХК  / “Хүн Од” ХХК "ARMOS" нэрийн (үхэр адууны нөөшилсөн, лаазалсан мах)"ARMOS" нэрийн ваакумжуулан битүүмжилсэн савлагаатай “Зайдас

MNS 1563:2007

MNS 0108:2007

2014-05-02

3  жил

 
8

Говь ХК

Ямааны ноолуур, тэмээний ноос, сарлагийн хөөврөн бүтээгдэхүүн

MNS 3683:200   MNS4950:2007

MNS 5248:2007 MNS 5306:2003

MNS 5820:2007 MNS 5865:2008

MNS 6005:2009 MNS 5307:2003

MNS 3685:2003

2014-12-26

3  жил

 
Ямааны боловсруулсан ноолуур, бөмбөгөн ноолуур,  ээрмэл утас, ямааны ноолуур, тэмээний ноос, сарлагийн хөөврөн сүлжмэл, нэхмэл, оёмол бүтээгдэхүүн  
9

Дунд говь аймаг

“Мандаль говь -  Хүнс”  ХХК

Жигнэмэг  “Од”, Хатуу чихэр "Онги"

MNS 2488:1998

MNS 0108:2007

2015-10-01

3 жил

 
10

Дорноговь аймаг.

Далт мөнгөн шанд ХХК

Цай "Загсгал"

MNS 5131:2002

MNS 5743:2003

2015-07-10

3  жил

 
11 Дархан уул аймаг, “Эрэл” ХХК-ийн “Цементийн үйлдвэр” РС төрлийн 42.5 ангилалын портланд цемент MNS 0974:2008

2014-02-04

3  жил

 
12

Дархан-Уул аймаг.

Дарханы Төмөрлөгийн үйлдвэр ТӨХК

Барилгын хийцийн төмөр бетон бүтээц (ган туйван иржгэр, ган туйван гөлгөр, ган булан, ган бэлдэц) MNS JIS G 3112:2002

2014-03-30

3  жил

 
13 Жем интернэшнл ХХК Цагаан архи – (Чингис голд”-39%,   Чингис платинум”- 39 %) MNS 0179:2009

2014-12-26

3  жил

 
14

Завхан аймаг

Завхан баялаг ХК

Улиастай дарс, “Нэрс” жимсний чанамал, “Баялаг” самартай чихэр, Хүнсний зориулалттай иоджуулсан давс, "Сармай дээлт" чихэр, “Отгон тэнгэр” савласан цэвэр ус, “Улиастай” дарс

MNS 5007:2007

MNS 5074:2011

MNS 0462:1997

MNS 0395:1997

MNS 5046:2001

2016-06-20

3  жил

 
15

Завхан аймаг

“Мөнхөд мандаг” ХХК

“Завхан” жимсний чанамал MNS 0462:1977 2 жил  
16

Завхан аймаг

“Эх эв ирээдүй” хоршоо

“Нутгийн хишиг” цай MNS 5131:2002

2016-06-20

2жил

 
17

Завхан аймаг

“Завхан хүнс атар” ХХК

“Өег” жигнэмэл гурилан бүтээгдэхүүн, “Атар” хар талх,

MNS 4578:1998

MNS 4661:2009

2016-06-20

2  жил

 
18 Нимонс ХХК Авто  машины техникийн  оношлогоо, үйлчилгээ, бүх төрлийн засвар

MNS 5044:2010

MNS 5025:2010

2014-05-02

3  жил

 
19

Өвөрхангай аймаг

Дэлгэрэх хүнс ХХК

Өглөө нэрийн талх, Дээжис нэрийн жигнэмэгийн цуглуулга

MNS 4661:2010

MNS 2488:2010

2014-12-26 3 жил  
20

Өвөрхангай аймаг

Жем ХужиртХХК

Хужирт нэрийн байгалийн эрдэст ус MNS 5007:2007

2015-11-15

3  жил

 
21

Өмнөговь аймаг

Ингэн тагш ХХК  

Ингэний сүүн бүтээгдэхүүн (ариутгасан хоормог, буцалгаа, ариутгасан сүү, амталсан тараг,  аарц, ааруул)

MNS 0219:2005

MNS 4230:2005

MNS 4229:2011

2015-03-01

3  жил

 
22 Сэлэнгэ аймаг  “Мандал сум СББ” ХХК

Хүнсний спирт – (Альфа спирт, Онцгой спирт )

Цагаан архи – (Сархад, “Хараа” –цэвэр)

Өвөрмөц архи – ( Ерөө, “Гранд хаан”-39%,  “Хубилай,”- 39%,  “Чингис”-тунгалаг, сүүн-39%)

MNS 0178:2009

MNS 0179:2009

2014-05-02

3  жил

 
23

      Сүү ХК

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн MNS 0219:2005

2016-10-30

3  жил

 

Миний Монголын  сүү: (0,1%, 2,5%, 3.2%,4,0% тослогтой),

Тэжээллэг сүү: Зөгийн балтай, гүзээлзгэнэтэй, шокаладтай, аму соёолжтой, кальцитай

Өтгөн сүү: (3,6%, 4,0%)

Аварга чанар”сүү, Элекстр

 
Тараг : (Цөцгийтэй, амтлаг, шинэ, гадилтай, гүзээлзгэнэтэй ) MNS 4229:2003  
     

Тослог цагаан идээ:Зөөхий, Цөцгийн тос,

Уураглаг цагаан идээ :Хорхой ааруул , үзэмтэй аарц

MNS 4528:2005 MNS 4230:2005  
Зайрмаг: (Үл мэдэх, боргоцой, Эзэнгүй арал, Бүжин, Матрёшка- сүүтэй, жимстэй, шокаладтай,  Спайдермен, Пингвин, Мөсөн- колатай, жүржтэй, гүзээлзгэнэтэй) MNS 0226:2004  
       
24 Сэлэнгэ аймаг Шаамар сум Аргангат ЗГБХНөхөрлөл  “Шижир” нэрийн зөгийн бал MNS 6294:2011

2017-02-24

3 жил

 
25 Сэлэнгэ аймаг, Сайхан сум. Хөтөлийн Цемент шохойХК Портланд цемент ОРС42.5ангилал, “Шохой

MNS 0974:2008

MNS 347:2002

2016-10-30

3 жил

 
26 Увс аймаг Ус-Эрдэнэ ХХК “Жинхэнэ” нэрийн чацарганы тос,  Чацарганы цэвэр шүүс,  Чацарганы өтгөрүүлсэн шүүс, Үхрийн нүдний өтгөрүүлсэн шүүс, Жимсний чанамал (үхрийн нүд,  чацаргана)

MNS 0783:1988

MNS 0687-1:2012

MNS 462:1977

MNS 2697:1979

2014-02-04

3 жил

 
27 Ховд аймаг.      Усалгаатай тариалан эрхлэгчдийн холбооТББ Төмс /5 сорт Импала, Витара, Санте, Астила, Солист/, Тарвас /2 сорт Буянт-1, Стокс-647/

MNS 0258:2006

MNS 0281:1982

MNS 0464:1981

MNS 2488:1998

2014-01-01

3  жил

 
28 Хөвсгөл  аймаг “Хөвсгөл-Их тайга ХХК Монгол цай цуврал, жимсний шүүс, жимсний чанамал

MNS 5131:2002

MNS 0687-1:2012

MNS 0462:1977

2014-05-02

3  жил

 
29 Хөвсгөл аймаг. “Хөвсгөл-Алтан дуулга ХХК Улаан буудайн гурил (ангилал БГ 055,  БГ 085,  БГ-140) MNS 0244:2009

2015-07-10

3  жил

 
30 Цагаан давс ХХК Хүнсний зориулалттай иоджуулсан байгалийн давс MNS1592:2002

2016-10-30

3  жил

 
33 Ялгуусан ХХК Авто замын зориулалттай “Асфальтбетон хольц MNS 1592:2009

2015-12-25

3  жил

 
34

Орхон аймаг

“Эрдэнэт өег” ХХК

“Давхраат”, “Өег”, “Коржик” нэрийн жигнэмэг гурилан бүтээгдэхүүн   MNS2488 :1998

2016-10-30

2  жил

 
35

Орхон аймаг

Жаргалант трейд ХХК

IECOнэрийн савласан ус MNS 5007:2007

2016-10-28

1 жил

 
36 Орхон аймаг “Боса катеринг” “Боса импекс” ХХК Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ MNS4946 :2005

2016-10-30

3  жил

 
37

Орхон аймаг

“Од дөл” ХХК

“Энержи катеринг”

Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ MNS4946 :2005

2016-10-30

3  жил

 
38 “М-Си-Эс Кока кола”ХХК “Хийжүүлсэн ундаа” – (Кока кола, Спрайт, Фанта (алим, жүрж, усан үзэм, тарвас, хан боргоцой) MNS0687:2003

2014-01-01

3  жил

 
39 “Батбайгаль” ХХК 

Бялууны төрлийн бүтээгдэхүүн (аарцтай, тарагтай, сүүн кремтэй, шокаладтай), Кекс (талхан, зууван, дөрвөлжин, навчин, голланд), Пирог (алимтай, лимонтой, аарцтай, шанзтай, кокостой, мэрингтэй), Эклер (аргаль), Рулет (алаг, бор, цагаан), Мафинз кекс (нэрстэй, гүзээлзгэнэтэй, ананастай, банантай)

Жигнэмэл гурилан бүтээгдэхүүн -  Ширхэгт печень, бор еэвэн, самартай боов

Талх, талхан төрлийн бүтээгдэхүүн – Швед талх, жимстэй булочка

MNS0687:2003

MNS2488 :1998

MNS4661 :2009

2017-02-24

2 жил

 
40 Төв аймаг. “Өрмөн –Уул” ХХК Амралтын газар. Жуулчны бааз MNS6043 :2009

2017-02-24

3 жил

 
41 Сэлэнгэ аймаг  “Сэлэнгэ” талхан  цех Хмелийн талх MNS4661 :2009

2017-02-24

3 жил

 
42 Сэлэнгэ аймаг “Үжээд” ХХК “Сэлэнгэ” нэрийн цай (шимт, боролзгонотой, нохой хошуутай) MNS5131 :2002

2017-02-24

3 жил

 
СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он