МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦООНД БАТАЛГААЖУУЛАЛТ АВАХАД
БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

Үйлчлүүлэгч Та менежментийн тогтолцооны олон улсын стандартыг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлсэн баталгаажуулалт авах хүсэлтийг дараах материалын хамтаар СХЗГ-т ирүүлнэ үү. 

1. Аж ахуйн нэгж, байгууллагын хүсэлт/ өргөдлийн маягтын дагуу/ Өргөдлийн маягт

2. Байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны талаарх танилцуулга

3. Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

4. Эрх бүхий байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрлийн хуулбар

5. Тохирлын гэрчилгээний хуулбар/хэрэв заавал баталгаажуулалтад хамрагдах жагсаалтад орсон бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг зах зээлд нийлүүлдэг бол/

6. Зохих шатны сургалтанд хамрагдсан гэрчилгээний хуулбар /чанарын болон дотоод аудитын багийн гишүүд/

7. Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанарын талаар хэрэглэгчдийн дунд явуулсан судалгааны дүн
/сүүлийн 2 жилээр/

8. Дотоод аудит болон удирдлагын дүн шинжилгээний тайлан

9. Удирдлагын тогтолцоо хэрэгжүүлсэн болон түүний үр дүнгийн тухай танилцуулга

10. Чанарын зорилт, биелэлт

11.Гарын авлага /Хэрвээ байгаа бол/

12. Эрсдэл, боломжууд

13. Үйл явц

14. Менежментийн тогтолцооны хүрээнд бий болгосон баримтжуулсан мэдээллийн нэгдсэн жагсаалт

Жич: Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 70185289 утсаар лавлана уу.

ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦОО (ISO 22000), ЭГЗЭГТЭЙ ЦЭГИЙН АЮУЛТАЙ БАЙДЛЫГ ШИНЭЖЛЭН ХЯНАХ ТОГТОЛЦОО (HACCP)-НД  БАТАЛГААЖУУЛАЛТ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

1.    Аж ахуйн нэгж, байгууллагын хүсэлт/ өргөдлийн маягтын дагуу/ Өргөдлийн маягт
2.    Байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт, ажилтан (ээлжийн ажилтны тоог оруулсан) үйл ажиллагааны талаарх танилцуулга
3.    Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар хувь
4.    Тогтолцооны гарын авлага (тогтолцоог баримтжуулсан барим бичиг)
5.    Тохирлын гэрчилгээний хуулбар/хэрэв заавал баталгаажуулалтад хамрагдах жагсаалтад орсон бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг зах зээлд нийлүүлдэг бол/
6.    Хүнсний аюулгүй байдлын баг томилсон шийдвэрийн хуулбар, холбогдох бусад баримт бичиг
7.    Сургалт, чадамжийг нотлох баримт бичиг
8.    Хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийн судалгааны дүн /сүүлийн 2 жилээр/;
9.    Дотоод аудитын тайлан
10.    Удирдлагын дүн шинжилгээний тайлан;
11.    Тогтолцоог хэрэгжүүлсэн болон түүний үр нөлөөний тухай товч таницуулга;
12.    Чанарын зорилтын биелэлтийн тайлан;
13.    Аюулын шинжилгээ, хяналтын эгзэгтэй цэг, хяналтын цэгийн тодорхойлолтын баримт бичиг;
14.    Эгзэгтэй цэгийн аюултай байдлыг шинжлэн хянах тогтолцооны төлөвлөгөө
15.    Урсгал диаграмм
16.    Угтвар нөхцөлийн хөтөлбөр

 

OЛОН УЛСЫН СТАНДАРТЫН ДАГУУ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦОО ХЭРЭГЖҮҮЛЖ, СХЗГ-ААС ГЭРЧИЛГЭЭЖСЭН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЖАГСААЛТ

     

Байгууллага, аж ахуйн нэгжийн нэр

Гэрчилгээ
Анх олгосон огноо Дугаар Хамрах хүрээ

Хүчинтэй

хугацаа

1

Чанарын менежментийн тогтолцоо (ISO9001)

1.1 Говь ХК 1994 001 Ямааны ноолуур, тэмээний ноосон бүтээгдэхүүний зохион бүтээлт, үйлдвэрлэлт, борлуулалт

2014.12.31

2017.12.26

1.2 Натурал Текстайл Групп ХХК (Эрдэнэт текс ХХК, Эрдэнэт хивс ХХК, Эрдэнэт кашмер ХХК, Орхон инженеринг менежмент ХХК) 2003 002

1.Хивс, хивсэнцэр бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, борлуулалт

2.Ноосон эсгий, эсгийн бүтээгдхүүний үйлдвэрлэл, борлуулалт

3.Нэхмэл, сүлжмэл, оёмол бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, борлуулалт

4. Ноос, ноолууран ээрмэл үйлдвэрлэл, борлуулалт

5. Анхан шатны боловсруулалт хийсэн ноосны үйлдвэрлэл, борлуулалт

6. Инженерингийн үйлчилгээ

2017.12.27 2020.12.27
1.3 Спирт бал бурам ХК /Зүүн хараа/ 2003 003 Архи, спирт, шингэн нүүрсхүчлийн хийн үйлдвэрлэл, нийлүүлэлт

2017.09.22

2020.09.22

1.4 Дархан төмөрлөгийн үйлдвэр ТӨХК 2003 004 Төмрийн хүдрийн уул уурхайн олборлолт, баяжуулалт, гангийн үйлдвэрлэл, худалдаа

2017.09.22

2020.09.22

1.5 Диспетчерийн үндэсний төв ХХК 2004 005 Эрчим хүчний диспетчерийн зохицуулалт

2014.04.18

2017.04.03

1.6 Эрдэнэт үйлдвэр ХХК 2004 006 Зэс, молибдены баяжмалын үйлдвэрлэл 2018.02.082021.02.08
1.7 М-Си-Эс интернэйшнл ХХК 2004 007 Инженеринг ба төслийн менежмент, тоног төхөөрөмжийн туршилт үйлдвэрлэл, цахилгаан станцын ашиглалт

2014.04.18

2017.04.03

1.8 Бридж констракшн ХХК 2005 010 Барилга угсралт, эрчим хүчний эх үүсвэр, цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станц барих, угсрах, засварлах, туршилт тохируулга, дагалдах үйлчилгээ.

2018.05.30

2021.05.30

1.9 Эрдмин ХХК 2006 011 Катодын зэс, зэс утас үйлдвэрлэл

2013.05.23

2018.07.10

1.10 Төр засгийн үйлчилгээг эрхлэх газар 2006 013 Төрийн ордны нийтлэг үйлчилгээ

2013.07.16

2016.07.01

1.11 Петровис ХХК 2007 015 Захиргаа, ерөнхий удирдлага

2014.06.17

2017.05.02

1.12

Петростар ХХК

2007 015-А

Нефтийн бүтээгдэхүүний борлуулалт,  

/ШТС-ын тоо-24/

2014.06.17

2017.05.02

1.13 НИК ХХК 2007 015-В

Нефтийн бүтээгдэхүүний импорт, худалдаа

/агуулах-6, ШТС-44/

2014.06.17

2017.05.02

1.14 МИАТ ТӨХК 2007 016 Нислэг үйлдвэрлэл, зорчигч үйлчилгээ, сургалт, агаарын хөлгийн засвар үйлчилгээ 2017.12.27-2020.12.27
1.15 Грейп сити Монгол ХХК 2007 017 Програм хангамж зохион бүтээх, боловсруулах, нийлүүлэх, борлуулах, засвар үйлчилгээ

2017.09.22

2020.09.22

1.16 Н Эй Би трей” ХХК 2008 019 Барилгын материалын импорт, худалдаа

2015.05.26

2018.05.14

1.17 Туушин ХХК 2008 020 Улс хоорондын тээвэр зуучийн үйлчилгээ 2018.02.082021.02.08
1.18 ИНЕГ-ын Нислэгийн аюулгүй ажиллагааг хянан зохицуулах газар 2008 021 Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналт зохицуулалт

2015.04.21

2018.04.03

1.19 Өвөрхангай аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс 2008 024 Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалт, стандартын салбар сан, сургалт, мэдээллийн үйлчилгээ

2015.10.30

2018.11.11

1.20 Н Эй Би ХХК 2009 025 Барилга, сантехникийн угсралт

2015.05.26

2018.05.14

1.21 Эрэл группын цементийн үйлдвэр 2009 026 Цемент үйлдвэрлэл

2013.09.10-

2016.06.19

1.22 ИНЕГ-ын Нислэгийн мэдээлэл үйлчилгээний алба 2009 027 Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээ

2017.09.22

2020.09.22

1.23 Мера ХХК 2010 029

1. Тэсрэхбодисынүйлдвэрлэл

2. Тэсэлгээнийажил, үйлчилгээ

3. Тэсэлгээнийцооногийнөрөмдлөг

4. Тэсрэхматериалын, худалдаа, хадгалалт

5.Тэсрэх материалын тээвэрлэлт

2018.3.30-2021.3.30
1.24 Мөнхийн үсэг групп 2010 031 Хэвлэх үйлдвэр

2017.07.05

2020.07.05

1.25 Гоёо ХХК 2011 032А Ноос, ноолууран бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, худалдаа

2014.04.18

2017.04.03

1.26 ИНЕГ-ын харъяа газрын тусгай үйлчилгээний алба 2011 033 Газрын үйлчилгээ, авто тээврийн болон техник засварын үйлчилгээ

2014.01.17

2016.12.30

1.27 Эсто ХХК 2011 035
 1. Авто зам, замын байгууламжийг барих, засварлах
 2. Замын материал, хийцийн үйлдвэрлэл
2018.7.06-2021.7.06
1.28 ИНЕГ-ын харъяа Холбоо, навигаци, бодит ажиглалтын үйлчилгээний алба 2011 036 Холбоо, радио навигаци, бодит ажиглалт, цахилгаан хангалтын үйлчилгээ

2014.12.31

2017.12.26

1.29 Витафит инвест ХХК 2011 037 Ундаа, шүүс, цай, цэвэр ус, сүү үйлдвэрлэл, зохион бүтээлт

2016.07.05

2018.07.05

1.30 Дархан Уул аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс 2011 038 Бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалт, стандартын салбар сан, сургалт мэдээлэл 2017.12.27-2020.12.27
1.31 Олон улсын хүүхдийн “Найрамдал” төв 2011 040 Хүүхдийн зуслангийн үйлчилгээ

2018.05.30

2021.05.30

1.32 Чингис хаан олон улсын нисэх буудал 2011 041 Нисэх буудлын үйлчилгээ

2017.05.30

2020.05.30

1.33 Бласт ХХК 2011 043 Тэсрэх бодисын үйлдвэрлэл, тэсэлгээний ажил үйлчилгээ, тэсрэх материалын импорт, худалдаа, хадгалалт

2014.02.14

2017.02.04

1.34 “Монмаг” ХХК 2012 044 Тэсрэх бодисын үйлдвэрлэл, тэсэлгээний ажил үйлчилгээ, тэсрэх материалын импорт, худалдаа, хадгалалт

2015.06.11

2018.06.24

1.35 Санко Соолар Монголиа ХХК 2012 045 Нарны зайн дэлгэц үйлдвэрлэл, худалдаа

2015.06.11

2018.06.24

1.36 “Хатанбаатар” ХХК 2012 046 Барилгын зураг төсөл боловруулах

2015.06.11

2018.06.24

1.37 “Арвайн үндэс” ХХК 2012 047 Цэвэр ус, архины үйлдвэрлэл

2015.06.11

2018.06.24

1.38 Тэсо корпораци, Милко ХХК 2012 048 Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн, ундаа, цэвэр ус, маргарин үйлдвэрлэл, борлуулалт

2016.04.04

2018.04.04

1.39 Аэромонголиа ХХК-ийн Техникийн газар 2012 049 Агаарын хөлгийн засвар үйлчилгээ

2012.12.11

2015.11.15

1.40 Ай Ти Зон ХХК 2012 050
 1. Мэдээллийн технологийн тоног төхөөрөмжийн худалдаа, нийлүүлэлт, борлуулалтын дараах засвар үйлчилгээ;
 2. Програм хангамжийн хөгжүүлэлт;
 3. Систем интеграцчлал;
 4. Мэдээллийн технологийн мэргэшсэн үйлчилгээ

2018.05.30

2021.05.30

1.41 Төв аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс 2013 052 Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалт, стандартын салбар сан, сургалт, мэдээлэл

2017.09.22

2020.09.22

1.42 Тэсо корпораци, Кингснэк ХХК 2013 053 Хөнгөн зуушны үйлдвэрлэл

2013.04.11

2016.04.01

1.43 Тэсо корпораци, Витойл  үйлдвэр 2013 054 Хүнсний зориулалтын тос, тосон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл

2013.04.11

2016.04.01

1.44 Тэсо корпораци, Айсмарк  ХХК 2013 055 Зайрмаг үйлдвэрлэл 2018.04.30 – 2021.04.30
1.45 “Практикал даатгал” ХХК 2013 056 Даатгал, нөхөн төлбөрийн үйлчилгээ

2017.09.22

2020.09.22

1.46 ИНЕГ-ын харъяа Өлгий нисэх буудал 2013 057 Нисэх буудлын үйлчилгээ

2013.05.01

2016.05.01

1.47 “Мон шибасаки” ХХК 2013 058 Автомашины эд анги үйлдвэрлэл

2016.07.05

2018.07.05

1.48 Арьсны өвчин судлалын үндэсний төв 2013 059 Арьсны өвчний оношлогоо, эмчилгээ, үйлчилгээ, сургалт, эрдэм шинжилгээ 2017.12.27-2020.12.27
1.49 Эрэл группын тоосгоны үйлдвэр 2013 060 Керамик тоосгоны үйлдвэрлэл, худалдаа

2013.11.29

2016.11.01

1.50 Хөвсгөл аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс 2013 061 Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалт, стандартын салбар сан, сургалт, мэдээлэл

2013.12.24

2016.12.01

1.51 “Танан импекс” ХХК 2013 062 Геологи, гидрогеологийн өрөмдлөг, судалгаа 2017.01.31 2020.01.31
1.52 ЦУОШГ-ын харъяа Нислэгийн цаг уурын төв 2013 063 Нислэгийг цаг уурын мэдээллээр хангах үйлчилгээ 2018.3.30-2021.3.30
1.53 ИНЕГ-ын нисэхийн сургалтын төв 2013 064 Иргэний нисэхийн салбарын хүрээнд сургалт дадлагыг зохион байгуулах

2014.01.17

2016.12.30

1.54 Булган аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс 2013 065 Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалт, стандартын салбар сан, сургалт, мэдээлэл 2017.12.27-2020.12.27
1.55 “Арж капитал” ХХК 2013 066 Авто зам, гүүр хоолойн байгууламж барих, засварлах, техник түрээс

2017.05.30

2020.05.30

1.56 “Мехлопат” ХХК 2013 067 Уул уурхайн тогног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслийн ханган нийлүүлэлт, засвар үйлчилгээ

2014.01.13

2016.12.30

1.57 “Ажигана” ХХК 2014 068 Инкубаторын болон дэгдээхий бойжуулах цех

2014.03.17

2017.02.04

1.58 “Агь” ХХК 2014 069 Гоймонгийн үйлдвэрлэл болон хүнсний бүтээгдэхүүн савлах үйлдвэр 2018.02.082021.02.08
1.59 “Санко тек Монголиа” ХХК 2014 070 Роботын эд анги үйлдвэрлэл

2014.08.26

2017.07.03

1.60 “Эн Эй Пи” ХХК 2014 071 Хот төлөвлөлт, барилгын зураг төсөл боловсруулалт

2014.09.06

2017.09.03

1.61 “Империал секьюрити” ХХК 2014 072 Харуул хамгаалалтын үйлчилгээ

2014.09.06

2017.09.03

1.62 “Лоудстоуне Могул” ХХК 2014 073 Катерингийн үйлчилгээ 2017.12.27-2020.12.27
1.63 Засгийн газрын байруудын нийтлэг үйлчилгээний газар 2014 074 Засгийн газрын байруудын нийтлэг үйлчилгээг эрхлэх

2017.09.22

2020.09.22

1.64 “Танан импекс” ХХК 2014 075 Геологи, гидрогеологийн өрөмдлөг, гидрогеологийн  судалгаа

2014.12.31

2016.12.26

1.65 “ХКҮ” ХХК 2015 076 Мах, махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, борлуулалт

2015.04.17

2018.04.03

1.66 Дарханы дулааны цахилгаан станц ТӨХК 2015 077 Цахилгаан болон дулааны эрчим хүч үйлдвэрлэл

2018.7.06-

2021.7.06

1.67 Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 2015 078 Төрийн захиргааны үйлчилгээ

2015.09.30

2017.09.30

1.68 “Бүргэд хамгаалалт” ХХК 2015 079 Гэрээт харуул хамгаалалтын үйлчилгээ

2015.11.11

2018.11.11

1.69

Үйлдвэрлэл, худалдааны

“Талх чихэр” ХК

2015 080 Талх, нарийн боовны үйлдвэрлэл, худалдаа

2015.11.11

2018.11.11

1.70 “Монос фарм” ХХК 2015 081 Эмийн үйлдвэрлэл

2015.11.11

2018.11.11

1.71 “Нишин илч” ХХК 2015 082
 1. Эрчим хүчний тоног төхөөрөмжийн худалдаа
 2. Гадна дулаан, цэвэр, бохир усны шугамын болон халуун усны төхөөрөмжийн угсралтын үйл ажиллагаа

2015.11.11

2018.11.11

1.72 ИНЕГ-ын харъяа нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний алба 2015 083 Нисэхийн хөдөлгөөний зрхицуулалтын үйлчилгээ

2015.11.11

2018.11.11

1.73 “Эко Пак Монгол” ХХК 2015 084 Цаасан хайрцаг сав баглаа боодлын үйлдвэрлэл, борлуулалт 2015.12.22
1.74 “Юнисервис Солюшн” ХХК 2016 085 Хөрөнгийн менежментийн үйлчилгээ:
 1. Цэвэрлэгээ үйлчилгээ
 2. Хоол үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа

2018.05.30

2021.05.30

1.75 “Пролианс” ХХК 2016 086 Эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж импортлох, худалдах,ханган нийлүүлэх, эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ

2016.03.06

2018.03.06

1.76 Мон-энержи консалт ХХК 2016 087 Эрчим хүч, барилгын зураг төсөл боловсруулах, зөвлөх үйлчилгээ 2018.7.06-2021.7.06
1.77 Завхан аймгийн СХХ 2016 088
 1. Бүтээгдэхүүн,үйлчилгээний баталгаажуулалт,
 2. Хэмжүүр хэмжиххэрэгслийн баталгаажуулалт,
 3. Стандартын мэдээлэл лавлагаа, сургалтын удирдлага, зохион байгуулалт.

2016.05.05

2018.05.05

1.78 “Минерал байг” ХХК 2016 089 Баяжмалын уутны үйлдвэрлэл

2018.05.30

2021.05.30

1.79 Хаан Хүнс Катеринг ХХК-ийн “Хаан бууз-АБК” салбар 2016 090 Катерингийн үйлчилгээ

2018.7.06-

2021.7.06

1.80

Дархан уул аймаг

ЗДТГ

2016 091 Төрийн захиргааны байгууллагын удирдлага, зохион байгуулалт, төрийн үйлчилгээ

2016.07.05

2018.07.05

1.81 Дархан-Уул аймаг, Орхон сум ЗДТГ 2016 092 Төрийн захиргааны байгууллагын удирдлага, зохион байгуулалт, төрийн үйлчилгээ

2016.07.05

2018.07.05

1.82 “Хөргөлт сервис” ХХК 2016 093 Барилгын арггаржуулалтын хоолойн үйлдвэрлэл, угсралт, засвар үйлчилгээ

2016.07.05

2018.07.05

1.83 “Нью проперти” ХХК 2016 094 Хөрөнгийн менежментийн үйлчилгээ: Цэвэрлэгээ үйлчилгээ, Техникийн үйлчилгээ, Хүлээн авах үйлчилгээ

2018.05.30

2021.05.30

1.84 “НБИК” ХХК 2016 095 Барилга угсралт үйлдвэрлэл 2018.02.082021.02.08
1.85

АШУҮИС

Сувилахуйн сургууль

2016 096 Боловсролын үйлчилгээ

2016.09.08

2019.09.08

1.86 Сэлэнгэ аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс 2016 097
 1. Бүтээгдэхүүн,үйлчилгээний баталгаажуулалт,
 2. Хэмжүүр хэмжиххэрэгслийн баталгаажуулалт,
 3. Стандартын мэдээлэл лавлагаа, сургалтын удирдлага, зохион байгуулалт.
2016.09.30 2018.09.20
1.87 “Мед импекс интернэшнл” ХХК 2016 098 Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, лабораторийн тоног төхөөрөмжийн нийлүүлэлт, худалдаа, суурилуулалт, засвар үйлчилгээ

2016.12.02

2019.12.02

1.88 Увс аймгийн ЗДТГ 2016 099 Төрийн захиргааны байгууллагын удирдплага, зохион байгуулалт, төрийн үйлчилгээ

2016.12.02

2019.12.02

1.89 “Монгол тамхи Со” ХХК 2016 100 Тамхины үйлдвэрлэл

2016.12.02

2018.09.20

1.90 “Ханбогд кашимер” ХХК 2016 101 Ямааны ноолуур ангилан ялгах, угаах, самнах үйл ажиллагаа

2016.12.02

2018.09.20

1.91 “Гэрэгэ дизайн” ХХК 2016 102 Барилгын зураг төсөл боловсруулах үйл ажиллагаа

2016.12.02

2018.09.20

1.92 “Энержи интернэшнл” ХХК 2016 103 Цахилгааны болон усны байгууламжийн ашиглалт, засвар үйлчилгээ

2016.12.30

2018.09.20

1.93 “Адмон принт” ХХК 2016 104 Хэвлэлийн үйлдвэрлэл

2016.12.30

2018.09.20

1.94 “”Гүнгэрваа ХХК 2017 105 Барилгын болон дэд бүтцийн байгууламжийн бетон, төмөр бетон эдлэлийн үйлдвэрлэл, борлуулалт

2017.01.31

2018.09.20

1.95 Евро Хан ХХК 2017 106 Уул уурхайн тоног төхөөрөмж, дагалдах хэрэгслийн ханган нийлүүлэлт

2017.02.24

2018.09.20

1.96 Би Эф Си Ложистикс ХХК 2017 107 Олон улсын тээвэр зуучлал, гаалийн бүрдүүлэлт, улс, хоорондын ачаа тээврийн үйлчилгээ

2017.02.24

2020.02.24

1.97 Ультрасоник ХХК 2017 108 1. Хэмжих хэрэгсэл суурилуулах засварлах, худалдах 2.Төвлөрсөн бус халаалт, халуун ус, агаар сэлгэлтийн систем, эрчим хүчний тоног төхөөрөмж болон бага оврын бохир ус цэвэрлэх төхөөрөмж тэдгээрийн дагалдах сэлбэг хэрэгсэл худалдах, засварлах, суурилуулах

2017.04.30

2020.04.30

1.98 “Витсамо фрут жүүс” ХХК 2017 109 Ундаа, шүүсний үйлдвэрлэл

2017.07.05

2020.07.05

1.99 Онцгой байдлын ерөнхий газар. Хүнсний нөөцийн салбар 2017 110 Улсын нөөцийн хүнсний бараа, материалыг хүлээн авах, сэлгэн шинэчлэх, хадгалан хамгаалах, тээвэрлэх, сорилт туршилт, судалгаа явуулах

2017.07.05

2020.07.05

1.100 Монжүүс ХХК 2017 111 Ундаа жүүс үйлдвэрлэл, борлуулалт

2017.09.22

2020.09.22

1.101 “Дархан –Ус Суваг”ХК 2017 112 Цэвэр усны хангамж, хэрэглээнээс гарсан бохир усыг татан зайлуулах, цэвэрлэхажиллагаа.

2017.09.22

2020.09.22

1.102

Цэцүүх трейд ХХК

2017 113
 1. Импорт ,ханган нийлүүлэлт:

-   химийн бодис

-   хүн ба мал эмнэлэгийн тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл

-   ургамал хамгааллын бодис

-   хөдөлмөр хамгааллын хувцас, дагалдах багаж

 1. Лабораторийн тоног төхөөрөмжийн худалдаа, угсралт суурилуулалт, засвар үйлчилгээ
 2. Аюултай ачаа тээвэрлэлт, хүргэлт

2017.09.22

2020.09.22

1.103 УБТЗ ХНН, Зүүнхараа дахьАчааны вагон засварын депо 2017 114 Ачааны вагоны засвар, угсралт

2017.09.22

2020.09.22

1.104 Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургуулийн Дархан-Уул аймаг дахь салбар Анагаах Ухааны Сургууль 2017 115 Сургалт, эрдэм шинжилгээ, мэргэжлийн үйл ажиллагаа

2017.09.22

2020.09.22

1.105 Эм Жи Ай Эм ХХК 2017 116 Барилгын агааржуулалт, салхивчийн хоолойн үйлдвэрлэл, угсралт

2017.09.22

2020.09.22

1.106

Атар-Өргөө ХК

2017 117 Талх нарийн боовны үйлдвэрлэл, худалдаа 2017.12.27 2020.12.27
1.107 Орхон аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс 2018 118 Нийгмийн даатгалын үйлчилгээ 2018.02.082021.02.08
1.108 “Эрчим сүлжээ” ХХК 2018 119
 1. Цахилгаан түгээх
 2. Цахилгаанаар зохицуулалттай хангах
 3. Төсөл хэрэгжүүлэх, зөвөлгөө өгөх
 4. Цахилгаан шугам сүлжээний засвар, угсралт, туршилт тохируулга
 5. Цахилгаан тоног төхөөрөмж угсралт
 6. Эрчим хүчний хэмнэлтийн аудит, зөвлөх үйлчилгээ
2018.3.30-2021.3.30
1.109 Үндэсний батлан хамгаалахын их сургууль 2018 120 Цэрэг, батлан хамгаалах аюулгүй байдлын боловсрол, эрдэм шинжилгээ судалгаа 2018.3.30-2021.3.30
1.110 Очир-Ундраа ХХК 2018 121 Химийн бодис, пиротехникийн хэрэгсэл, тос тосолгооны материал, сэлбэг, тоног төхөөрөмжийн гадаад, дотоод худалдаа, геологийн судалгаа, ашигт малтмалын эрэл хайгуул, ашиглалт 2018.04.30 2021.04.30
1.111 Од дөл ХХК 2018 122 Катерингийн үйлчилгээ 2018.05.30 2021.05.30
1.112 Отгонтэнгэр их сургууль 2018 123 Боловсролын үйлчилгээ /сургалт, эрдэм шинжилгээ, мэргэжлийн үйл ажиллагаа/

2018.05.30

2021.05.30

1.113 Мон-Энержи корпораци ХХК 2018 124 Эрчим хүч, барилга байгууламжийн барилга угсралт, засвар, туршилт тохируулгын ажил 2018.7.06-2021.7.06
1.114 АШУҮИС, Нүүр ам судлалын сургууль 2018 125

Боловсролын үйлчилгээ:

- сургалт,

-эрдэм шинжилгээ,судалгаа

2018.7.06-2021.7.06
1.115 Клинвосо ХХК-ийн Монсей шүдний эмнэлэг 2018 126 Нүүр амны согог, гажиг засал, мэс заслын оношилгоо, эмчилгээ 2018.7.06-2021.7.06
1.116 Тэгштплант ХХК 2018 127

-   Асфальт бетон зуурмаг үйлдвэрлэл

-   Чулуу бутлан ангилах үйлдвэрлэл

-   Авто замын барилга,

2018.7.06-2021.7.06
1.117

Ти Ай Ложистик ХХК

2018 128 Терминал, Олон улсын тээвэр зуучлал, Гаалийн зуучлал, 2018.7.06-2021.7.06
1.118 Нүхт Тур ХХК 2018 129 Нислэгийн зорчигчдын хоол бэлтгэх катеринг үйлчилгээ үзүүлэх 2018.7.06-2021.7.06
1.119

Хос Эрхэс ХХК

2018 130

Төмөр хашааны үйлдвэрлэл, үйлчилгээ: /Нэхмэл тор, Сүлжмэл тор, Өргөст тор, Цэгэн гагнуураар гагнасан торон хашаа, Төмөр хавтанг лазер плазмаар хэвлэх үйлчилгээ, хүргэлт угсралтын үйлчилгээ/

2018.7.06-2021.7.06
1.120 Нийслэлийн Амгалан амаржих газар 2018 131 Эх барих, нярай, эмэгтэйчүүдийн тусламж үйлчилгээ 2018.7.06-2021.7.06
1.121 АШУҮИС-ийн Дорноговь аймаг дахь салбар Сургууль Анагаах Ухааны 2018 132 Боловсролын үйлчилгээ 2018.7.06-2021.7.06

2

Хүнсний аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо (ISO 22000)

2.1 Спирт бал бурам ХК /Зүүнхараа дах үйлдвэр/ 2010 002 Спирт, архи, нүүрсхүчлийн хийн үйлдвэрлэл

2016-03-09

2019.03.09

2.2 Айсмарк ХХК 2015 003 Зайрмаг үйлдвэрлэл 2018.04.30 2021.04.30
2.3 Агь ХХК 2015 004 Гоймонгийн үйлдвэрлэл

2015.12.22

2018.12.22

2.4 Монгол тамхи Со ХХК 2018 005 Тамхины үйлдвэрлэл 2018.04.30 2021.04.30
2.5 Бэсткап ХХК 2018 006 Кофе, цайны үйлдвэрлэл

2018.07.06

2021.07.06

3

Эгзэгтэй цэгийн аюултай байдлыг хянан шинжлэх тогтолцоо (HACCP)

3.1 Дархан меат фүүдс ХХК 2014 001 Мал төхөөрөх, мах сэврээх, хэсэглэх, ангилах, савлах, хөлдөөх, хадгалах

2014.03.03

2017.03.03

3.2 Ажигана ХХК 2016 002 Тахиа төхөөрөх цехийн үйл ажиллагаа

2016.02.04

2018.02.04

3.3 Хүн ОдХХК 2017 003 Мах бэлтгэх, хиам болон нөөшилсөн махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, тээвэрлэх

2017.07.05

2020.07.05

3.4 Улсын 2-р төв эмнэлэг 2017 004 Эмчилгээний хоол зүйн тасгийн үйл ажиллагаа 2017.12.25 2020.12.25
3.5 Эрдэнэт мах маркет ХХК 2017 005 Мал төхөөрөх үйлдвэр 2017.12.25 2020.12.25
3.6 Завхан хүнс групп ХХК 2018 006 Мал нядлах болон боловсруулах үйлдвэр 2018.05.30 – 2021.05.30
3.7 Монгол мах чанар ХХК 2018 007 Мал нядлах, мах боловсруулах үйлдвэрлэл

2018.07.06

2021.07.06

4

Байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо (ISO14001)

4.1 Танан импекс ХХК 2015 001 Гидрогеологийн өрөмдлөг, судалгааны ажил үйлчилгээ

2015.12.25

2016.12.25

4.2 Агь ХХК 2017 002 Гоймонгийн үйлдвэрлэл

2017.02.24

2018.09.20

4.3

Цэцүүх трейд ХХК

2017

003

 1. Импорт ,ханган нийлүүлэлт:

-   химийн бодис

-   хүн ба мал эмнэлэгийн тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл

-   ургамал хамгааллын бодис

-   хөдөлмөр хамгааллын хувцас, дагалдах багаж

 1. Лабораторийн тоног төхөөрөмжийн худалдаа, угсралт суурилуулалт, засвар үйлчилгээ
 2. Аюултай ачаа тээвэрлэлт, хүргэлт

2017.09.22

2020.09.22

5

Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо (OHSAS18001)

5.1 Агь ХХК 2017 001 Гоймонгийн үйлдвэрлэл

2017.02.24

2020.02.23

5.2 Минерал байг ХХК 2017 002 Уул уурхайн зориулалттай хүнд даацын уутны үйлдвэрлэл

2017.07.05

2020.07.05

5.3

Цэцүүх трейд ХХК

2017 003
 1. Импорт ,ханган нийлүүлэлт:

-   химийн бодис

-   хүн ба мал эмнэлэгийн тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл

-   ургамал хамгааллын бодис

-   хөдөлмөр хамгааллын хувцас, дагалдах багаж

 1. Лабораторийн тоног төхөөрөмжийн худалдаа, угсралт суурилуулалт, засвар үйлчилгээ
 2. Аюултай ачаа тээвэрлэлт, хүргэлт

2017.09.22

2020.09.22

5.4 Айсмарк ХХК 2018 004 Зайрмагны үйлдвэрлэл 2018.02.08 2021.02.08
5.5 Улаанбаатар барилга ХХК 2018 005
 1. Барилга угсралт
 2. Барилгын материал үйлдвэрлэл

2018.7.06-

2020.7.06

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он