МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ДҮРЭМ, ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ (Сорьцын хяналт,бүртгэл)

2010 оны 11 дүгээр сарын 3-ны өдөр

Улаанбаатар хот

Дугаар 281

Захиргааны хариуцлагын тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, Ашигт малтмалын тухай хуулийн 46.1, 46.2, Эрдэнэсийн сангийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дахь заалтыг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. “Монгол Улсын сорьцын хяналтын дүрэм”-ийг 1 дүгээр, “Үнэт металлын сорьц тогтоох, баталгаажуулах, эрдэнийн чулуу тодорхойлох, тэдгээрийг бүртгэх журам”-ыг 2 дугаар хавсралт ёсоор тус тус баталсугай.

2. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Журам, жагсаалт батлах тухай” Засгийн газрын 1997 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 245 дугаар тогтоол, “Дүрэм шинэчлэн батлах тухай” Засгийн газрын 1998 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдрийн 33 дугаар тогтоолыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай. 

 Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                     С.БАТБОЛД 

    Монгол Улсын Тэргүүн шадар сайд                           Н.АЛТАНХУЯГ

Тогтоолын хавсралтуудыг үзэх бол энд дарна уу.

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он