МОНГОЛ УЛСЫН ЭРДНЭСИЙН САНГИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

Тус хуулийн 15 дугаар зүйлийн 2-т "Эрдэнэсийн санд худалдах үнэт металл, эрдэнийн чулуу, тэдгээрээр хийсэн эдлэлийг сорьцын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаар сорьц тогтоолгон баталгаажуулсан байх"

Хуулийг бүтнээр харах бол энд дарна уу.

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он