"Эрчим хүчний салбарын чанарын дэд бүтцийг хөгжүүлэх нь" төслийн ажил эхэллээ

 

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он