"Эрчим хүчний салбарын чанарын дэд бүтцийг хөгжүүлэх нь" төслийн ажил эхэллээ

 

СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2016 он