Үндэсний үйлдвэрлэгчид бүтээгдэхүүнээ хилийн чанадад гаргахад давтан баталгаажуулалт хийлгэх шаардлагагүй боллоо

 

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он