Үндэсний үйлдвэрлэгчид бүтээгдэхүүнээ хилийн чанадад гаргахад давтан баталгаажуулалт хийлгэх шаардлагагүй боллоо

 

СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2016 он