Сургалтын зар

17020702

“Жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн хэрэгцээ, шаардлагыг стандартад тусган боловсруулах нь” сэдэвт бүтэн өдрийн сургалт 2017 оны 02 дугаар сарын 15, 16 –ний өдрүүдэд Стандарт, хэмжил зүйн газрын Сургалтын танхимд тус тус зохион байгуулагдана.

Сургалтын агуулга:

1. Жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн хэрэгцээ, шаардлагыг стандартад тусган боловсруулах заавар. (CEN/CENELEC Guide 17)
2. Олон улсын стандар боловсруулах зарчим ба дүрэм; (ISO/IEC Directives)
3. Европын стандартыг түгээх, худалдаалах, хувилан олшруулах бодлого; (CEN/CENELEC Guide 10)
Багш-эксперт: Чех Улсын Стандарт, хэмжил зүйн товчооны экперт Виктор Водичка

Сургалт үнэ төлбөргүй ба оролцох аж ахуйн нэгжүүд 2017 оны 02-р сарын 10 –ны дотор (51) 266754 дугаарын утас болон This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. цахим хаягаар бүртгүүлнэ үү.


Стандарт, хэмжил зүйн газар,
Европын холбооны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй “Монгол Улсын Стандартчиллын тогтолцоог боловсронгуй болгоход дэмжлэг үзүүлэх” төсөл.

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он