Хүнс үйлдвэрлэгч нарт мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөв

17020901

Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газраас хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч нарт зориулан зохион байгуулсан “Хүнсний үйлдвэрлэлийн хэмжил зүйн хяналт, савласан бүтээгдэхүүний тоон хэмжээ” сэдэвт сургалтад тус газрын Хэмжих хэрэгслийн шалгалт, тохируулгын албаны дарга, хэмжил зүйн хяналтын улсын байцаагч П.Цэрэн-Очир урилгаар оролцон “Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай” хууль болон холбогдох дүрэм журмын эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх нь сэдвээр илтгэл тавьж хэлэлцүүлэн мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөв.

ХЭМЖИХ ХЭРЭГСЛИЙН ШАЛГАЛТ, БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ГАЗАР

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он