“Хэмжил зүйн суурь асуудал” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа

 20170210

СХЗГ-аас 2017 онд зохион байгуулах сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу “Хэмжил зүйн суурь асуудал” сэдэвт сургалтыг 02 дугаар сарын 09-ний өдөр СХЗГ-ын сургалтын танхимд зохион байгууллаа.

Тус сургалтанд Хэмжил зүйн зөвлөлийн гишүүд, тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжийн удирдлагуудыг хамруулан хэмжил зүйн онолын үндэс, хэмжил зүйн олон улсын баримт бичиг, хэмжил зүйн хууль эрх зүйн үндэс гэсэн сэдвээр СХЗГ-ын ХЗХ-ийн ахлах мэргэжилтнүүд үндсэн ойлголтуудыг хүргэлээ.

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он