Зөгийн аж ахуй эрхлэгчдэд сургалт,
мэдээлэл зохион байгууллаа

17021002

“Органик хүнсний тухай хууль” хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс, аймгийн ХХААГ-тай хамтран Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын хэмжээнд Зөгийн аж ахуй эрхэлдэг нийт 10 иргэнд 2017 оны 2-р сарын 9-ний өдөр сургалт зохион байгууллаа.

Сургалтыг Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн баталгаажуулалтын шинжээч О.Баярмаа “Зөгийн цэвэр бал. Техикийн ерөний шаардлага MNS 6294:2011” стандартаар, аймгийн ХХААГ-ын үйлдвэр худалдаа үйлчилгээний албаны мэргэжилтэн Г.Тунгалаг, мал аж ахуй албаны мэргэжилтэн Б.Оюунтөгс нар “Органик хүнсний тухай хууль”, “Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны бодлого, чиглэл” сэдвүүдээр хийж, оролцогчдын санал хүсэлтийг сонслоо.

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он