2016 оны ажлаараа аймагтаа 3-р байранд орлоо

2017.02.10

      Булган аймгийн Засаг даргын дэргэдэх агентлаг, байгуулагуудын 2016 оны үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шинжилгээ үнэлгээний дүнгээр Булган аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс 3-р байр эзэлж өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнууллаа.

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он