Баталгаажуулалтын байгууллагын итгэмжлэлийн техникийн хороо хуралдлаа

17012002

Баталгаажуулалтын байгууллагын итгэмжлэлийн техникийн хорооны хурал 2017 оны сарын 2 дугаар сарын 10-ны өдөр хуралдаж, 4 асуудлыг авч хэлэлцэв.

Энэ удаагийн хурлаар Нүүрстөрөгч багатай технологийн төв. Магадлагаа нотолгооны баг, Булган аймгийн СХЗХ-ийн баталгаажуулалтын алба, Баянхонгор аймгийн СХЗХ-ийн баталгаажуулалтын алба, Дундговь аймгийн СХЗХ-ийн баталгаажуулалтын албанд тус тус хийсэн итгэмжлэлийн үнэлгээний тайланг хэлэлцлээ.

Ингээд Нүүрстөрөгч багатай технологийн төв. Магадлагаа нотолгооны багт 2 жилээр, Булган аймгийн СХЗХ-ийн баталгаажуулалтын албанд 4 жилээр, Баянхонгор аймгийн СХЗХ-ийн баталгаажуулалтын албанд 4 жилээр, Дундговь аймгийн СХЗХ-ийн баталгаажуулалтын албанд 4 жилээр тус тус итгэмжлэх шийдвэр гарлаа.

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он