Чанар, өндөр бүтээмж, тогтвортой хөгжлийн төлөө улсын зөвлөгөөн 2017

 Увс зөвлөгөөн


    Стандарт, хэмжил зүйн салбарын улсын зөвлөгөөн 2017 оны 7-р сарын 18-20-ны өдрүүдэд Увс аймгийн Улаангом хотод “Чанар, өндөр бүтээмж, тогтвортой хөгжлийн төлөө” уриан дор амжилттай зохион байгуулагдлаа. Тус зөвлөгөөнд 18 аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн 130 гаруй албан хаагчид оролцсон бөгөөд Монгол Улсын Шадар сайдын зөвлөх С.Янжинсүрэн, Стандарт, хэмжил зүйн газрын дэд дарга Б.Билгүүн нар зөвлөгөөнийг нээж үг хэлсэн юм. Зөвлөгөөнд дараах илтгэл, мэдээллүүд тавигдсан. Тухайлбал:
 - Стандарт, хэмжил зүйн салбарын бодлого, анхаарах асуудлууд
 -  2017 оны орон нутгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсүүдийн хагас жилийн үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлгээ, цаашид анхаарах асуудлууд
 - Чанарын хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд анхаарах зарим асуудлууд
 - Хэмжил зүйн үйл ажиллагааны өнөөгийн байдал, цаашид анхаарах асуудлууд
 - 2017 оны төсвийн гүйцэтгэл, 2018 оны төсвийн төсөл, 2019-2020 оны төсвийн төсөөллийн талаар анхаарах асуудлууд
     Түүнчлэн чиглэл тус бүрээр сургалт, семинарыг зохион байгуулав.
 - Сорьцын хяналтын чиглэлээр орон нутагт анхаарах асуудлууд
 - Сошиал сувгаар дамжуулан Стандарт, хэмжил зүйн салбарын үйл ажиллагааг сурталчилах нь
 - Цалин хөлсний талаар цаашид авах арга хэмжээ
 - Санхүүгийн тайлан болон гүйцэтгэл, е-тайлангийн талаар
 - Аудитын дүгнэлт, зөвлөмжийн талаар цаашид авах арга хэмжээ
 - Баталгаажуулалтын баримт бичгүүд, олон улсын шаардлага
 - Баталгаажуулалтын үйл ажиллагааг ижил түвшинд явуулахад дэмжлэг үзүүлэх, заавар, зааварчилгаа
 - Хэмжүүр, хэмжих хэрэгслийн шалгалт баталгаажуулалт, шалгалт тохируулагын чиглэлээр тулгамдаж буй асуудлууд, шийдвэрлэх арга зам /эзэлхүүн зарцууулалт, масс, цахилгааны хэмжлийн төрлөөр/
    Ингээд зөвлөгөөний төгсгөлд хэлэлцүүлэг зохион байгуулж орон нутгийн хэлтэс тус бүрээс Стандарт, хэмжил зүйн салбарт тулгамдаж буй асуудал болон  цаашид авах арга хэмжээний талаар санал солилцон зөвлөмж гаргахаар боллоо.

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он