ISO/TS 22003 - Хүнсний аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоосэдэвт олон улсын сургалт зохион байгуулагдлаа

 pac train pic

Ази Номхон далайн орны итгэмжлэлийн сүлжээг чадавхижуулах хөтөлбөр (SANAP)-ийн дор Стандарт, хэмжил зүйн газар нь ХБНГУ-ын Физик техникийн хүрээлэн (PTB)-ийн санхүүжилтээр, Номхон далайн бүсийн итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгууллага (PAC)-тай хамтран  Монгол улсад  ISO/TS 22003 - Хүнсний аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо-Хүнсний аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоонд аудит болон баталгаажуулалт хийдэг байгууллагад тавих шаардлага” стандартын сургалтыг 2017 оны 7-р сарын 25-27-ны өдрүүдэд Улаанбаатар зочид буудалд амжилттай зохион байгууллаа.

Итгэмжлэлийн чиглэлээр Монгол Улсад анх удаа зохиогдож буй олон улсын энэхүү сургалтад Шинэ Зеланд, Австралийн хамтарсан итгэмжлэлийн байгууллагын үйл ажиллагааны ерөнхий менежер Kylie Sheehan, Канадын Monachus Consulting компаний захирал Albert Chambers нар багшилж, нийт 15 орны итгэмжлэлийн болон баталгаажуулалтын байгууллагын 33 ажилтнууд оролцсон юм.

Сургалтын нээлтэд Монгол улсын талаас Монгол Улсын Шадар Сайдын зөвлөх С.Янжинсүрэн, СХЗГ-ын дэд дарга Б.Билгүүн, Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний бодлогын газрын дарга Г.Өнөржаргал нар оролцов.

Монгол Улсын Шадар Сайдын зөвлөх С.Янжинсүрэн сургалтыг нээж хэлсэн үгэндээ даяаршлын энэ цагт хүнсний аюулгүй байдал зөвхөн ганц орны биш, олон улсын амин чухал бодлого, эрхэм зорилго болохыг дурьдаад тохирлын үнэлгээ, итгэмжлэлийн салбарт ажиллагсдын мэргэжлийн ур чадвар, дадлага туршлагыг дээшлүүлэхэд өндөр хувь нэмэр оруулах олон улсын стандартын сургалт явагдаж байгаад баяртай байгаагаа илэрхийлэн оролцогчдод амжилт хүслээ.

Гурван өдөр явагдсан тус сургалтаар оролцогчид нь

-          “ISO/IEC 17021-1:2015 - Тохирлын үнэлгээ - Удирдлагын тогтолцоонд аудит болон баталгаажуулалт хийдэг байгууллагад тавих шаардлага болон ISO/TS 22003 - Хүнсний аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцооны баталгаажуулалт” стандартыг боловсруулах үндэслэл,

-          Стандартын бүтэц,

-          Баталгаажуулалтын гэрчилгээжүүлэлтийн зарчим,

-          Хууль, эрх зүйн болон гэрээний асуудлууд,

-          Шударга байдал, хариуцлага ба санхүүжилт,

-          Бүтцийн, нөөцийн, мэдээллийн, үйл явцын шаардлага, тэдгээрийн бүтэц

-          Үйл ажиллагааны хяналт,

-          ISO/TS 22003 стандартын тусгай шаардлагууд,

-          Гадаад нөөц,

-          Өргөдөл ба өргөдлийн үнэлгээ,

-          Аудитын хөтөлбөр, аудитын цагийг тодорхойлох, аудит төлөвлөх, аудит хийх

-          Итгэмжлэх шийдвэр, Анхан болон Давтан итгэмжлэл,

-          Гомдол ба зарга,

-          Удирдлагын тогтолцооны шаардлагууд,

-          ISO/IEC 17021, ISO/TS 22003 стандартууд болон IAF-аас гаргасан холбогдох баримт бичгийн харилцан уялдаа

сэдвүүдийг гүнзгийрүүлэн судалж, мэргэжлийн ур чадвараа дээшлүүллээ.

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он