Олон улсын түлхүүр харьцуулалтад оролцож байна

2017.08.24 2

Хэмжил зүйн Хүрээлэнгийн Цахилгаан эрчим хүчний чадлын хэмжлийн лаборатори 2017 оны 7 дугаар сарын 17-ноос Европ-Азийн хэмжил зүйн хүрээлэнгүүдийн хамтын ажиллагааны байгууллага (СООМЕТ)- ын COOMET.EM-K5 түлхүүр харьцуулалтын хэмжил гүйцэтгэж эхэлсэн бөгөөд СХЗГ-ын Цахилгаан хэмжлийн лаборатори хүсэлт гарган 12 оролцогч лабораторийн (БНХАУ-ын NIM, Турк, ОХУ зэрэг) нэг болон 695/UA/16 “Цахилгаан эрчим хүчний хэмжил” –д хэмжлийн чадавхиа үнэлүүлэх, илтгэн тавих , хэмжил гүйцэтгэх ур чадвараа дээшлүүлэх, дадлагажин мэргэших  зорилготойгоор оролцож байна.

Уг түлхүүр харьцуулалтыг зохион байгуулагч лаборатори нь Украйн Улсын “Укрметертестстандарт” ГП хүрээлэн бөгөөд хүрээлэнгийн захирал Величко Олег Николаевич, шинжлэх ухаан-судалгааны лабораторийн эрхлэгч Карпенко Станислав Романович нар  тус лабораторийн харьцуулалтын хэмжил, хэмжил гүйцэтгэж буй эталон тоног төхөөрөмж, ажилтны ур чадвартай танилцаж, хянах, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөхөөр энэ сарын 17-ноос 21-нд СХЗГ-т айлчиллаа.

Мөн энэ айлчлалын хүрээнд Одессийн Хэмжил зүйн сургуулийг төгсөгчидтэй уулзалт зохион байгуулж, мөнгөн аягатай айраг, алд цэнхэр хадагтай зочдоо угтан авч, Чанар, техникийн зохицуулалтын академи болон хөгжсөн уг сургуулийн захирлын мэндчилгээг дамжуулан, гардуулах арга хэмжээгээр эхлэн, төгсөгч Хэмжил зүйн хүрээлэнгийн захирал асан З.Ганболд,  “Эрдэм” дээд сургуулийн доктор профессор Ё.Гантогоо нар талархал мэндчилгээний үг хэлж, оюутан ахуй цагийн дурсгалт зургаар хийсэн танилцуулга явж, дурсгалын зураг авахуулж нөхөрсөг, халуун дотно уулзалт болсон.

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он