Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээний газруудын үнэт эдлэлийн жинг баталгаажууллаа

unetedlel
          

      Дархан-Уул аймгийн Стандарт, хэмжилзүйн хэлтэс нь үнэт эдлэл худалдаалж буй иргэд, аж ахуй нэгжүүдийн бүтээгдэхүүнд сорьцын хяналт явууллаа. Энэ ажлын хүрээнд Хэмжил зүйн нэгдсэн лаборатори ньМөнгөн аяга MNS 6505:2015” стандарт, “Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5274:2017” шинэчилсэн стандартын хэрэгжилтийг хангуулахзорилгоор42 ААН, иргэний худалдан борлуулж байгаа үнэт эдлэл, мөнгөн аяга болон барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээний газруудадшалгалт хийж нийт 29 мөнгөн аяганд хэмжилт хийж, 34 үнэт эдлэлийн жинд баталгаажуулалт хийлээ.

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он