Орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй амралтын газруудад нүхэн жорлон, угаадасны нүх техникийн шаардлага стандартаар хяналт явууллаа

 darhan joorlon
      Дархан-Уул аймгийн Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс нь Хараа-Ерөө голын сав газрын захиргаа, аймгийн  Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газартай хамтран 2018 оны 5-р сарын 18-ны өдөр Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй 15 иргэн аж ахуйн нэгжийн амралтын газруудад хяналт шалгалтыг хийж, “Усны тухай” хууль тогтоомж, “Нүхэн жорлон, угаадасны нүх. Техникийн шаардлага” MNS 5924:2015 стандартын хэрэгжилтийг хангуулах, стандартын талаар мэдээлэл өгч, мэргэжил арга зүйн туслалцаа үзүүллээ.

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он