Стандарт, хэмжил зүйн газрын цахим телевиз

СҮЗ-ийн 2017 оны тавдугаар сарын хуралдаанаар 25 стандарт батлагдлаа
"Дэлхийн итгэмжлэлийн өдөр" СХЗГ-ын дарга Г.Гантөмөрийн ярилцлага
Дэлхийн итгэмжлэлийн өдөр
2017
Мал эмнэлгийн сорилтын 3 лаборатори итгэмжлэгдлээ
Улаанбаатар Их сургуультай хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгууллаа
Итгэмжлэл нь бидний өдөр тутмын амьдралыг найдвартай итгэх итгэлийг бий болгодог
Хэмжил зүй бидний
амьдралд
Европын холбооны төслийн удирдах зөвлөлийн 6-р хурал
Дэлхийн хэмжил зүйн өдөр 2017, ХХШБГ-ын дарга Б.Ариунаа ярилцлага
Стандарт, хэмжил зүйн газрын "Нээлттэй хаалганы өдөрлөг" МҮОНТ-ээр
“ЕХ-ны стандартчиллын боловсролын тогтолцоог монголд нэвтрүүлэх нь”
Эрдэнийн чулууны
ангилал