Стандарт, хэмжил зүйн газрын цахим телевиз

“Евразийн эдийн засгийн холбоо дахь техникийн зохицуулалтын тогтолцоо” сэдэвт